krma

Custom Search

fodder, forage, poop, provender, rudder, sternTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. krma - fodder, forage, poop, provender, rudder, stern
  2. krmača - sow
  3. krmače - sows

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: