krške

Custom Search

karsticTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. krške - karstic
  2. Krške vode - karst waters
  3. krški - karstic
  4. krški ekosistemi - kasctic ecosystems
  5. krški vodni resursi - carst water sources
  6. krški vodonosnici - karst aquifers

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: