korporativizam

Custom Search

corporatismTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. korporacija - corporation
  2. korporacijski dužnički vrijednosni papir - corporate debt
  3. korporacijsko upravljanje - corporate governance
  4. korporativizam - corporatism
  5. korporativna - corporate
  6. korporativne - corporate

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: