km

Custom Search

kilometerTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. km - kilometer
  2. kmet - serf, villain
  3. kmetova - peasants
  4. kmetstvo - serf dom

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: