klupko

Custom Search

hankTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. klupko - hank
  2. klupko konca - bobbin

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: