klizni režimi

Custom Search

sliding modesTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. klizna - scroll
  2. klizna cijev - skid-pipe
  3. klizni - sliding
  4. klizni element - slipper
  5. klizni izbornik - sliding menu
  6. klizni korak - slide step

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: