klanjanje

Custom Search

bowTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. klanjanje - bow
  2. klanje - slaughter
  3. klanje životinja - slaughter of animals

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: