kemometrijske metode

Custom Search

chemometrical techniquesTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. Kemometrijska optimizacija - Chemometric optimization
  2. kemometrijske metode - chemometrical techniques
  3. kemometrika - chemometry

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: