karbonati

Custom Search

carbonatesTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. karbokalk - carbocalk
  2. karbokationi - Carbocations
  3. karbolna kiselina - carbolic
  4. karbolni - carbolic
  5. karbon papir - tissue-paper
  6. karbonata - carbonates

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: