kad pravilo iz popisa navodi

Custom Search

where a rule in the list specifiesTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. kad postoje osnovani razlozi za sumnju - in cases of reasonable doubt
  2. kad pravilo iz popisa navodi - where a rule in the list specifies
  3. kad pravilo kaže - where a rule states

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: