javno zdravlje

Custom Search

public healthTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. javno - aloud, audibly, avowedly, openly, professedly, public, publicly
  2. javno čitanje - reading
  3. javno društvo s ograničenom odgovornošću - public limited company
  4. javno ekonomsko pravo - public economic law
  5. javno financiranje - public financing
  6. javno glasovanje - open ballot

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: