javna prodaja

Custom Search

auctionTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. javna - public
  2. javna dobra - public goods
  3. javna dodjela ugovora - award of contract
  4. javna ekonomija - public economy
  5. javna higijena - public hygiene
  6. javna imovina - public property

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: