izvješće o paljbi

Custom Search

shooting reportTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. izvješće - report, review
  2. izvješće o paljbi - shooting report
  3. izvješće o stanju - situation report
  4. izvješće osobnog liječnika - personal medical attendant's report
  5. izvješće za nadzorna tijela - supervisory returns
  6. izvješćima - reports

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: