institucionalni okvir

Custom Search

institutional frameworkTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. instinkt - Instinct
  2. instinkti - Instincts
  3. instinktivno ponašanje - instinctive behaviour
  4. institucija - institution, institutions
  5. institucija ACP-EZ-a - ACP-EC institution
  6. institucija socijalne skrbi - social facilities

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: