in vivo

Custom Search

in vitro studyTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. in vitro čišćenje transplantata - in vitro purging
  2. in vivo - in vitro study

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: