Engleski Rjecnik - Spisak termina:


Uvjek se mozete vratiti na pocetnu stranu: ovdje!

i
I-crta
i dalje
i dalje ostao
i drugo
i električni krug
i II
i-operacija
i pored toga
i tako dalje
i to
I won't
IAEA
iako
IASS
IATA
IBE
ibrik
ića
ICAO
ICFTU
ići
ići gore
ići na prstima
ići na ruku
ići naprijed
ići natraške
ići po tragu
ići poprijeko
ići prema
ići sporo
ići u pojedinosti
ići u sjeme
ići ukorak s
ići unazad
ICRC
IDA
IDB
ide
ideal
idealan
idealist
idealistički
idealizam
idealizirati
ideja
idejan
ideje
idejni
ideju
identičan
identičnost
identificiranje
identificirati
identifikacija
identifikacija govornika
identifikacija gubitaka
identifikacija kaosa
identifikacija korisnika
identifikacija parametara
identifikacija sustava
identifikacijska isprava
identifikacijske
identifikacijskog
identifikaciju
identitet
identitet GRADA
identitet sela
identitet staništa
identiteta
identiteti
identitetu
ideologija
IDEOLOGIJE NOVOG VIJEKA
ideološke
ideološki
idi
idila
idiličan
idilična
idilično
idiličnost
idiom
idiomatski
idiopatski
idioritmički
idiosinkrazija
idiot
idiotizam
idiotski
idite
idol
idolopoklonički
idolopoklonik
idolopoklonka
idolopoklonstvo
idući
IEA
IEEE i ISA norme
IFAD
IFC
IFLA
igdje
igdje drugdje
igla
iglastu
iglica
igličast
igličasti kristal
iglice
ignorant
ignoriranje
ignorirano
ignorirati
igra
igra hokeja
igra jajolikom loptom
igra jedan na jedan
igra na drugo dodavanje
igra na drugu loptu
igra na treće dodavanje
igra podalje od mreže
igra riječi
igra riječima
igra s dva dodavanja
igra s tri dodavanja
igra u zatvorenom prostoru
igrač
igrač koji je prekršio pravilo
igrač koji ne sudjeluje u bloku
igrač koji nije favorit
igrač koji pokriva
igrač koji servira
igrač koji vodi loptu
igrač kriketa
igrač pod ugovorom
igrač prednje linije
igrač prednjeg reda/
igrač reprezentacije
igrač stražnje linije
igrač stražnjeg reda
igraća karta
igrače
igračka
igračka okolina
igračka sredina
igračke
igračnica
igrala
igrali
igrališta
igralište
igralište za golf
igralište za kriket
igralištu
igranje
igranje druge lopte
igrati
igrati se
igrati u gostima
igrati u skladu s pravilima
igrati ulogu
igrati utakmicu
igre
igre na sreću
igrokaz
igrokaz s muzikom
igroteka
igru
ih
ihtionaselja
II svjetski rat
IIEP
IIR filtri
ikad
ikada
ikakav
ikakvih
Ikaros geni
ikoji
ikoliko
ikona
ikone
ikonografija
ikonografija u medicini
ikonografska
ikonografska analiza
ikonoklast
ikonologija
ikra
ikra (riblja)
Île-de-France
ilegalan
ilegalna imigracija
ilegalno
ilegalno gospodarstvo
ilegitimna rekombiacija
ili
ili pak
Ilijada
Ilira
Iliri
Iliricum
Ilirik
ilirske
ILO
ilovača
iluminacija
ilustracija
ilustracije
ilustrator
ilustriran
ilustrirane
ilustrirati
iluzija
iluzionističkim
iluzoran
im
ima
ima oznaku
ima prćast nos
imaginacija
imaginaran
imaginarna premija
Imaginarno
imaging metode
imaju
imaju pravo
imajući
imajući na umu
imajući to na umu
imajući u vidu
imala
imalac
imali
imam
imamo
imanentno
imanje
imao
imaoc vrijednosnice
IMAP spremište
imaš pravo
imate
Imate li što za carinu
imatelj
imati
imati dimenzije
imati dojam da
imati isključivo pravo
imati istaknutu zastavu
imati korist
imati mjesta za
imati na sebi
imati na umu
imati naznačen datum izdavanja
imati običaj
imati obilježje
imati obzira
imati osobinu
imati otisnut ili drukčije naznačen serijski broj
imati ovlast
imati podrijetlo
imati posla
imati potrebu
imati povjerenje
imati pravo
imati pravo zapošljavati
imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze
imati prebivalište
imati prevladavajući utjecaj
imati pristup
imati prvenstvo
imati prvenstvo pred
imati sreće
imati sredstava
imati što zajedničko
imati učinak
imati ukus
imati utjecaj
imati veze
imati vezu
imati za nužnu posljedicu
imati zračnu bolest
imbecil
ime
Ime mi je...
ime područja
ime putanje
imela
Imele
imena
imendan
imenica
imenice
imenički
imenički servis
imenik
imenitelj
imenjak
imenom
imenovan
imenovana banka
imenovane
imenovane ćelije u radnom listu
imenovani
imenovani raspon
imenovanim
imenovanje
imenovanje osoblja
imenovati
imenuje
imetak
imidazol
imidazoli
imidazolidinoni
imidž
Imidž destinacije
Imidž države
Imidž marke
Imidž proizvoda
imigracija
imitacija
imitator
imitirala
imitiranje
imitirati
imjena vozačeve okoline
IMO
imovina
imovina dioničara
imovina dužnika
imovina koju je moguće prodati
imovina u trajnom vlasništvu
imovine
imovinska prava
imovinski census
imovinsko osiguranje
imovinskopravni zahtjev
imovinu
IMP
impakti
impaktne čestice
impedanca
impedancija
impendancija
imperativ
imperativan
imperativnost
imperator
imperatorica
imperija
imperijalist
imperijalistički
imperijalizam
imperijalni
impertinencija
impertinentan
implant
implantacija endo-koronarne proteze
implantati
implementacija
implementacija znanja
implementaciju
implementirati
implicitan
implicitna pedagogija
implicitno
implicitno značenje
implikacija
implikacije
imponirati kome
impotencija
impotentan
impozantan
impozantni
impregnacija
impregniran
impregnirano platno
impregnirati
impresario
impresionirati
impresivan
impresivni
improvizacija
improviziran
improvizirati
impuls
impuls za upis
impulsi
impulsni odziv
impulsni transformator
impulzivan
impulzivnost
imućan
imun
imuni odgovor
imuni sustav
imunitet
imunizacija
imunizirati
imunocitokemija
imunofenotip
imunohistokemija
imunohistokemijski biljezi
imunohistologija
imunokompleksi
imunokompromitirani
imunokompromitirani bolesnici
imunologija
imunološka memorija
imunološke reakcije
imunološke stanice
Imunološki kompleksi
imunološki odgovor
imunološki parametri
imunološki status
imunološki sustav
imunološki sustav oka
imunomodulacija
imunoprofilaksa
imunosna reakcija
imunost
imunost jetre
imunostimulacija
imunosupresija
imunosupresivna terapija
imunoterapija
imunozaštita
in situ hibridizacija
in situ ispitivanja
in situ mjerenja
in vitro čišćenje transplantata
in vivo
inače
inače (zvani)
inače zvan
inačica
inačice
inačicu
inat
inauguracijskoj
inauguralnih
inauguralnoga
inbred linije
inč
INCB
incest
incidencija
incidencijska struktura
incident
incidenti
incidentni tumori
inćun
indeks
indeks arhitekata
indeks cijena
indeks cijena na malo
indeks hipoksije
indeks pouzdanosti
indeks s fiksnom kamatom
indeks sigurnosti
indeks težine rinosinusne bolesti
indeksiranje
indeksiranje cijena
indeksiranje dokumenta
indeksiranje plaća
indeksirati
indeksna riječ
indigo
indij
Indija
Indijac
Indijanac
Indijanka
indijanski rezervat
Indijka
indijske
indijski
Indijski ocean
indikacija
indikativan
indikator
indikator skretanja
indikatori
indikatori održivosti
indikatori pritiska na okoliš
indikatori siromaštva
indikatorska tkiva
indikatorska varijabla
indikatorski organizmi
indirektno
indiskrecija
indiskretan
indisponiran
individualan
individualistička kultura
individualna
individualna postignuća
individualna radna prostorija
individualna stambena izgradnja
individualni
individualni blok
individualno
individualno osiguranje
individualno osiguranje troškova liječenja
individualnu
indol
Indonezija
indonezijski
indoor
indosament
indosant
indosatar
indukcija beta-laktamaze
induktivna
industrija
industrija alata
industrija bicikala i motorkotača
industrija bijeloga lima i noževa
industrija boja i lakova
industrija čelika
industrija celuloze i papira
industrija gnojiva
industrija građevnih materijala
industrija gume
industrija igračaka
industrija informacijske tehnologije
industrija kemijskih sirovina
industrija kože i rukavica
industrija luksuznih predmeta
industrija matica i vijaka
industrija namještaja
industrija odjeće
industrija pesticida
industrija pića
industrija plastičnih masa
industrija radiotelevizijskih programa
industrija rashladnih uređaja
industrija satova
industrija šećera
industrija sredstava za bojenje
industrija stakla
industrija strojeva
industrija strojnih alata
industrija suvremene tehnologije
industrija ugljena
industrija ugljenih nusproizvoda
industrija željeza i čelika
industrijalizacija
industrijalizirana zemlja
industrijama
industrije
industrije znanja
industriji
industrijska biljka
industrijska čestica
industrijska cijena
industrijska ekonomija
industrijska infrastruktura
industrijska investicija
industrijska konkurentnost
industrijska konverzija
industrijska mast
industrijska oprema
industrijska politika
industrijska politika Zajednice
industrijska proizvodnja
industrijska revolucija
industrijska špijunaža
industrijska statistika
industrijska šteta
industrijska suradnja
industrijska tajna
industrijska zgrada
industrijske
industrijske bolesti
Industrijske komunikacijske mreže
industrijski
industrijski električni stroj
Industrijski Ethernet
industrijski kapital
industrijski kredit
industrijski magnat
industrijski otpad
industrijski otpadni materijal
industrijski podovi
industrijski poluproizvod
industrijski požar
industrijski proces proizvodnje
industrijski proizvedena roba
industrijski proizvod
Industrijski proizvodni sustav
industrijski projekt
industrijski razvoj
industrijski rizik
industrijski robot
industrijski sustavi
industrijskih
industrijskim
industrijsko istraživanje
industrijsko krivotvorenje
industrijsko obličje
industrijsko planiranje
industrijsko područje
industrijsko područje u nazadovanju
industrijsko poduzeće
Industrijsko postrojenje
industrijsko restrukturiranje
industrijsko ribarstvo
industrijsko tržište
industrijsko ustrojstvo
industrijsko vlasništvo
industrijsko zagađenje
industrijskog
inercija
inertan
inertnih
inertno
inertnost
inf.
infantilizam
infarkt miokarda
infekcija
infekcije
infekcije nakon transplantacije
infektivan.
infektivne bolesti
infektivnost
infiltracija
infiltrativnom
infinitezimalni račun
infinitiv
inflacija
inflacija cijena
inflacija plaća
inflacijska sila
inflacioni
inflitrativni
influenca
informacija
informacije
informacije o lijekovima
informacije o stanju na cestama
informacije u elektroničkom obliku
informacije u svezi s prijevozom
Informacijska
informacijska industrija
informacijska mreža
informacijska politika
informacijska prometnica
informacijska struka
informacijska tehnologija
informacijska znanost
informacijske
informacijske potrebe
informacijske tehnologije
informacijske znanosti
informacijski
informacijski medij
informacijski monopol
informacijski razvoj
informacijski sustav
informacijski sustav upravljanja
Informacijski sustavi
informacijski ured
informacijskih
informacijsko društvo
informacijsko obrazovanje
informatička struka
Informatička tehnologija
informatičke i obrazovne aktivnosti
informatički sustav
informatičko
informatičko društvo
informatika
informatike
informativan
informativna
informativne
informativni centar
informativni sustav
informativni sustav o cestovnom prometu
informativnim
informatizacija
informator
informbiro
informirani pristanak
informirati
infracrvena ekscitacija
infracrveni lokatori
infrastruktura
infrastruktura prostornih podataka
infrastruktura za kakvoću
infrastruktura zračnih luka
infrastruktura zračnog prometa
infrastrukture
infrastrukturna mreža
infrastrukturne
infrastrukturnih
infrastrukturu
infuzijama
ingot
inherentan
inherentni
inhibicija cilijarne pokretljivosti
inhibicija fitopatogena
inhibirati
inhibitori aktivatora plazminogena
inhibitori CDK
inhibitori korozije metala
inhibitori kristalizacije
inhibitori protonske pumpe
inhibitorni brojevi
inicijal
inicijali
inicijalizacija
inicijalna cijena
inicijalni
inicijativa
inicijativa za europski rast
inicijativa Zajednice
inicijative
inicijativu
inicirali
inicirati
inje
injekcija
injekcijska smjesa
injektiranje plina
inkarnacija
inklinirati
inkognito
inkorporacija
inkorporirati
inkrement
inkrementalno iterativni algoritmi
inkubator
inkunabule
inkvizicija
inostrani
inovacija
inovacija usluga
inovacije
inovacijski marketing
inovacijsko ponašanje
inovacijsko tržište
inovativna škola
inovativnost
inoviranja
inozeman
inozemna dionica
inozemna obveznica
inozemna pomoć
inozemni
inozemni razgovori
inozemnih
inozemnim
inozemno tržište
inozemstvo
inozemstvu
Inozitol lipidni metabolizam
input-output analiza
inscenacija
insekata
insekt
insekti
insekticid
insert
insistirati
insolacija
insolventan
insolventno
insolventnost
inspekcija
inspekcija rada
inspektor
inspektorat
inspiracije
inspiraciju
instalacija
instalacije
instalaciju
instalater
instalira
instaliran
instalirane
instaliranja
instaliranje
instaliranog
instalirate
instalirati
instalirati žicu
instance
instant
instant-proizvod
instinkt
instinkti
instinktivno ponašanje
institucija
institucija ACP-EZ-a
institucija socijalne skrbi
institucija Zajednice
institucijama
institucije
institucije Unije
institucije Zajednice
institucionalan
institucionalizacija
institucionalna ravnoteža u EZ-u
institucionalna reforma
institucionalna suradnja
institucionalne
institucionalni
institucionalni investitor
institucionalni okvir
institucionalno djelovanje
institucionalno nasilje
institucionalno-pravni okviri
institucionalno tijelo EZ-a
institucionalno ustrojstvo
institucionalnoj
institut
instituta
instituti
instrukcija
instrumenata
instrument
instrument tržišta novca
instrument za mjerenje ličnosti
instrument za tumačenje
instrument Zajednice
instrumenta
instrumentalne metode
instrumentalni
instrumenti
instrumenti ekonomske politike
instrumenti suradnje
Insula medis projekt
insurance
INTAL
integracija
integracija digitalnih usluga
integracija migranata
integracija podataka
integracije
integraciji
integracijom
integracijske perspektive
integracijski procesi
integral
integralan
integralna
integralne jednadžbe
integralni
integralni broj
integralni most
integralni operatori s jezgrama
integralni promet
integralno kolo
integrativna metodološka paradigma
integrativni plazmidi
integriraju
integriran
integrirana trgovina
Integrirana zaštita
integrirana zaštita bilja
integrirane
integrirani pristup
integrirani razvoj
integrirani razvojni program
integrirani sklop
integrirani sklopovi
integriranih
integrirati
integritet
integriteta
intelekt
intelektualac
intelektualan
intelektualci
intelektualne
intelektualni
intelektualni kapital
intelektualnim
intelektualno
intelektualno vlasništvo
inteligencija
inteligenciji
inteligentan
inteligentna mreža
inteligentne analize podataka
inteligentne kuće
inteligentni
inteligentni agenti
inteligentni kooperativni sustav
inteligentni računarski sustav
inteligentni robot
Inteligentni sustavi
inteligentni transportni sustav
Inteligentni transportni sustavi
inteligentni tutorski sustavi
inteligentno upravljanje
intelligenti agenti
intencionalnost
intendant
intendantura
intenzitet
intenzitet kamata
Intenzitet kiše
intenzitet napada kukuruznog moljca
intenzitet osjeta
intenzitet porasta dividende
intenzitet prestanka stanja
intenzitet prijelaza
intenzitet stope povrata
intenzitet traume
intenzitetet prestanka stanja
intenzivirati
intenzivirati dijalog
intenzivna zemljoradnja
intenzivne
intenzivni uzgoj
intenzivno
intenzivno stočarstvo
intenzivno vježbati
intenzivnoj
intenzivnost
inteoperabilnost
inter-specijske rekombinacije
interakcija
interakcija laser-materija
interakcija s nastavnikom
interakcija s vršnjacima
interakcije
interakcije aluminij-hrana
interakcije na granici faza
interakcije na međupovršini
interakcije roditelja i djeteta
interakciju
interaktivan
interaktivna
interaktivna komunikacija
interaktivna mreža
interaktivne okoline učenja
interaktivni
interaktivni video
interaktivni videoteks
interaktivnih
interaktivnog
interauterini
interdisciplinarna
interdisciplinarni
interdisciplinarni pristup
interdisciplinarnost
interdiskurz
interdiskurzivnost
interes
interesa
interesantan
interesantne
interesi
interesi za studij
interesiranje
interesna grupa
interesnih
interesu
interferencija
interferencije
interferometrija
interferon alfa
interferoni
interijera
interijerno
interindividualna
interjekcijama
interkalacija
interkalatori
interkonfensionalizam
interkulturalizam
interkulturalna
interludij
intermedijalno prevođenje
Intermetalni spojevi
intermitentna terapija
intermodalni promet
intermodalno sučelje
intermolekulska komunikacija
interna jedinica za reviziju
interna stopa povrata
internacionalizacija
Internacionalizacija poslovanja
internacionalni
internacionalno
internalizam
interne
Internet
internet baze podataka
internet stranice
interneta
internetni
internetu
interni
internirati
interno pravilo
internoj
interoperativan
interpelacija
Interpenetrirane polimerne mreže
interpersonalna komunikacija
Interpol
interpretacija
interpretacije
interpretaciju
interpretativna sociologija
interpretatori
interpreter
interpretirajući
interpretirani
interpretirati
intertekstualnost
interval
interval pouzdanosti
interval stope
intervalima
intervencija
intervencijama
intervencije
intervencijska kupovina
intervencijska politika
intervencijska zaliha
intervencijski programi
intervencijski ultrazvuk
intervencionizam
intervenijent
intervenirati
interventna cijena
interventne
interventnim
intervju
intiman
intimnost
intimnosti
intonacija
intra
intraarterijska angiografija
intracelularne elektrode
intracerebroventrikularno
intraepitelne promjene
intragastrična infekcija
Intrahepaticni limfociti
Intrakranijalne aneurizme
intrakranijski tlak
intrakutana
intramolekularni prijenos vodika
intramuskularna
intramuskularna mast
Intranet
intraokularna upala
intraoperacijska
intraoperativna dijagnostika
intraoperativna telemetrija
intratekalna
intrauterini zastoj rasta
intravenska
intriga
intrigant
intrige
intrigirajuće
intrigirati
intrinzična grubost
introspekcija
introvert
intuicija
intuicije
intuitivan
inulin
invalid
invaliditet
invalidnost
invalidnost koja nastane
invalidsko osiguranje
Invazija
invazivne gljivične infekcije
invazivnost
inventar
inventar staništa tekućica
inventarni
inventura
invertni
inverzna slova
inverzni ciklotron
Inverzni sustav
Inverzni sustavi
investicija
investicije
investicijska
investicijska banka
investicijska dobra
investicijska pomoć
investicijski fondovi
investicijski model
investicijski posao
investicijski prihod
investicijski projekt
investicijski zajam
investicijskih
investicijskim
investicijsko
investicijsko društvo
investicijskog
investitor
investitorima
inženjer
inženjer alatnice
inženjer brodogradnje
inženjer graditeljstva
inženjer rudarstva
inženjera
inženjeri
inženjering
inženjeringa
Inženjerska konstrukcija
Inženjerske konstrukcije
inženjerskog
inženjerstva
inženjerstvo
inženjerstvo materijala
inženjerstvo površina
inžinjer
inžinjera
inžinjering
inžinjerstvo površina
inzulin
inzulinska rezistencija
IOM
ion
ion selektivne elektrode
iona
ioni metala
ionizacija
ionizirajuća
ionizirajuće zračenje
ionosferski
Ionska asociacija
ionska izmjena
ionska solvatacija
ionska zamjena
Ionski snop
ionsko izmjenjivačke smole
ionsko selektivne elektrode
IP komunikacije
ipak
ipod
ipotopljivost
IR elektronska aktivnost
iracionalan
irački
iradijacija
Irak
Iran
iranski
iranski jezik
Iredentizam
ireducibilne unitarne
irelevantan
iridij
iridoidi
irigografija
ironičan
ironija
irska
irske regije
irski
Irsko more
išarati
išarati pjegama
iščašenje
iščašiti
iščekivala
iščekivanje
iščekivati
iščezavanje
iščezavati
iščeznuti
iscijediti
iscijeliti
iščistiti
iscjedak
iscjelitelj
iscpljuljujućih
iscrpan
iscrpan izvještaj
iscrpiti
iscrpljen
iscrpljenje
iscrpljenost
iscrpljivanje prirodnoga izvora
iscrpljivati
iscrpljujući
iscrpsti
iscrpsti se
iscrpsti sve načine na koje se neka stvar može izv
iscrtati
iscrtavanje
iščupati
iscurjela tekućina
iscurjeli
iseliti
iseliti se
iseljavanje
iseljenik
iseljeništvo
iseljeništvu
iseljenje
ishemička bolest srca
ishemijsko-reperfuzijska ozljeda
ishitrene
ishlapio
ishlapjelost
ishlapljiv
ishlapljivanje
ishod
ishod trudnoće
ishodišta
ishodište
ishrana
ishrane
išijatičan
isijavanje
isijavati
isječak
isječci iz nov
isjeći
isjeckan
isjeckati
isjek
iskašljavanje
iskašljavati
iskaz
iskaz svjedoka
iskazan
iskazanih
iskazano zanimanje Hrvatske
iskazati
iskazivati
iskaznica
iskazuje
iskićenost
iskidati
isklesane
iskliznuće
iskliznuti
isključenje
isključenje igrača
isključenje s rada
isključiti
isključiti iz igre
isključiv
isključiva
isključiva povlastica
isključivač
isključivanje
isključivati
isključivi
isključivi gospodarski pojas
isključivo
isključivo prav
isključivo pravo
isključivo u vlasništvu
isključivost
isključno
isključuje
isključujući
iskolačen
iskon
iskonske
iskonski
iskonsku
iskop
iskop za temelj
iskopao
iskopati
iskopati rov
iskopavati
iskopčan
iskopčati
iskopina
iskopine
iskorači
iskorak
iskorakom u stranu
iskorijenit
iskorijeniti
iskorijenjen
iskorištavanje
iskorištavanje mora
iskorištavanje podmorja
iskorištavanje prirodnih izvora
iskorištavanje šuma
iskorištavati
iskorišten
iskorištenja
iskoristite
iskoristiti
iskoristiti opciju
iskorjenitelj
iskorjenjivanje
iskorjenjivanje nepismenosti
iskosa
iskošen
iskošenost
iskovane
iskra
iskrcani ulov ribe
iskrcati
iskrcati se
iskrcavanje
iskrčeno zemljište
iskrčiti
iskre
iskren
iskrene
iskrenje
iskreno
iskrenost
iskrenuti
iskretač
iskričav
iskričavu
iskriti se
iskriviti
iskrivljavanje
iskrivljavati
iskrivljen
iskrivljeni lim
iskrivljenje
iskupiti
iskusan
iskusan igrač
iskusan ljekar
iskusan putnik
iskusan trener
iskušati
iskušavanje
iskušavati
iskušenik
iskušenje
iskusiti
iskusna baza
iskusni korisnik
iskusnih
iskustava
iskustva
iskustveno učenje
iskustveno utvrđivanje premije
iskustvo
iskustvo o pravu
iskustvo šteta
iskustvu
iskvačiti
iskvaren
islam
islamska država
Island
Islanđanin
ismijavanje
ismijavati
ismijavati se
ismijevanje
ismijevati
ISO
ispad
ispadanje
ispadne
ispaliti
ispaljene
ispaljivati
isparavanje
isparavati
isparavati se
isparenja
isparenje
isparina
ispariti
isparivač
isparivost
isparljiv
išpartati
ispaša
ispaštanje
ispaštati
ispasti
ispasti iz lige
ispeći
isperite
ispijanje
ispipavati
ispiranje
ispiranje dušika
ispirati
ispirati grlo
ispirati suđe
ispis
ispis karte
ispis kartona
ispisan
ispisani obrazac
ispisati
ispisati tekst
ispiše
ispit
ispit parnosti
ispita
ispitan
ispitanik
ispitano
ispitati
ispitati mogućnost
ispite
ispiti
ispiti jedinica
ispitima
ispitivač
ispitivač napona
ispitivalište
ispitivanja
ispitivanje
ispitivanje bez razaranja
ispitivanje hrane
ispitivanje izbora
ispitivanje javnoga mnijenja
Ispitivanje konstrukcija
ispitivanje mineralnih ležišta
ispitivanje na način čarobnjaka iz Oza
ispitivanje prehrane
ispitivanje tvrdoće
ispitivanjem
ispitivati
ispitivati more
ispitna
ispitni
ispitni bit
ispitni provod
ispitni signali
Ispitni uzorak
ispitu
ispituje
ispitujući
isplaćivati
isplačni oblog
isplaka
isplakivati
isplaknuti
isplanirana
isplanirati
isplata
isplata kupona
isplata šteta
isplate
isplatitelj
isplatiti
isplatna banka
isplaziti jezik
ispljuvak
isploviti
isplovljavaju
ispočetka
ispod
ispod časti
ispod granice
ispod nominalne vrijednosti
ispod propisanog
ispod prosječne veličine
ispod ruke
ispoljiti
ispomoć
isporučen
isporučenih
isporučitelj
isporučiti
isporučuje
isporučujemo
isporuka
isporuka robe
isporuke
isporuku
isposnički
isposnik
ispostava
ispostave
ispostaviti
ispostavljanje
ispovijedati
ispovjediti se
isprašiti
isprati
ispratiti
isprava
isprava koja može poslužiti kao dokaz
ispravak
ispravak imovine
ispravan
ispravan raspored igrača
ispravci
isprave
isprave iz članka 17.
isprave kojima se dokazuje
isprave vozila
ispravi grešku
ispraviti
ispraviti (se)
ispraviti se
ispraviti vrijednost
ispravka
ispravke
ispravljanje
ispravljanje pogrešaka pri upisu
ispravljati
ispravljen
ispravljena
ispravljena knjigovodstvena vrijednost
ispravljene greške
ispravna primjena
ispravna primjena Sporazuma
ispravno
ispravno napumpana lopta
ispravnost
ispravom
ispravu
isprazan
isprazniti
ispražnjenje
ispraznost
ispred
isprekidan
isprekidana linija
isprekidanih
isprekidano liječenje
isprekidanost
ispremetati
ispremiješan
ispremještan
ispreplesti
isprepletati
isprepletati se
isprepletena
isprepleteni palčevi
isprepletenost
isprepliću
ispresijecan
ispreturan
ispreturati
ispričajte
ispričati
ispričati se
ispričavati
isprika
isprljan
isprljati
isproban u rad
isprobanost
isprobati
isprobavanje
isprosjačiti
ispružanje
ispružen
ispružiti
ispružiti (se)
ispuhati
ispuhivanje
ispuhivati
ispumpati gas
ispuna
ispune
ispuni praznine
ispuniti
ispuniti obrazac
ispuniti obvezu
ispunjavanje
ispunjavanjem
ispunjavati
ispunjavati kriterij
ispunjavati obveze
ispunjavati ostale zahtjeve
ispunjavati uvjete
ispunjavati zahtjeve
ispunjen
ispunjen balastom
ispunjenje
ispunjenje kriterija
ispupčen
ispupčeni dio
ispupčenje
ispupčenost
ispusna cijev
ispušna slavina
ispusni
ispusni kanal
ispusni otvor
ispušni plinovi
ispušni ventil
ispust
ispuštanje
ispuštanje pare
ispuštanje plinova
ispuštanje plinova i štetnih čestica
ispuštati
ispusti
ispustiti
ispustiti iz ruke
ispustiti loptu
ispustiti paru
ispustiti plin
ispustiti vodu
ista
istaći
istaknut
istaknuta
istaknuta osoba
istaknute
istaknuti
istaknuti nakit
istaknuti naslovi
istaknuti zastavu
istaknutim
istaknuto
istaknutost
istančan
istančanost
istarska ljestvica
Istarska županija
istarski
istarski tonski niz
istarskih
istarskog
iste
iste snage
iste vrijednosti
istegljivost
istek
istek ugovora
istezanje
isti
isti carinski režim
isti tretman
isticanje
isticati
isticati se
ističe
ističemo
istih
istina
istine
istinit
istinito
istinitost
istinoljubiv
istinoljubivost
istinski
istinu
istiskivanje
istiskuje
istisnuti
istjerati
istjerati s posjeda
istjerivanje
isto
isto što i to
isto tako
isto tako kao
isto toliko
istočn obala Jadrana
istočna
istočna Afrika
Istočna Anglia
istočna Europa
istočna Hrvatska
istočne
istočne zemlje
istočni
istočni Jadran
Istočni Midlands
Istočni Timor
istočno
Istočno od Velikoga Belta
istočnog
istočnoj
istočnom
Istočnom Berlinu
istočnu
istodoban
istodobno
istog
istog naziva
istog stupnja
istoga
istoimeni
istoj
istok
istom mjerom vrijednosti
istomišljenika
istopiti se
istosmjerni
istosmjerni napon
istosmjerni pretvarači
istostran
istovar
istovar (broda)
istovar zrakoplova
istovaren
istovariti
istovarivati vagone
istovarne
istovjetan
istovjetan proizvod
istovjetan učinak
istovjetnom
istovjetnost
istovremen
istovremeni dodir lopte dvaju igrača
istovremeni pristup
istovremeni rad
istovremeno
istovremeno emitirati
istovremenost
istovrijednost diploma
istovrstan
istr sudac
Istra
istraga
istrajan
istrajnost
istraži
istražiti
istraživač
istraživači
istraživačka metoda
istraživačka politika
istraživačka politika Zajednice
istraživačke strategije
istraživački program
istraživački projekt
istraživački proračun
istraživačkih
istraživačko osoblje
istraživačko tijelo
istraživanja
istraživanja i tehnološki razvoj
istraživanja vezana uz droge
istraživanje
istraživanje društva
istraživanje energije
istraživanje i razvoj
istraživanje in vivo
Istraživanje kompjutorom
istraživanje nafte
istraživanje okoliša
istraživanje potrošača
istraživanje prijevoza
Istraživanje prostora
istraživanje recepcije
istraživanje svemira
istraživanje tla
istraživanje tržišta
istraživanje u poduzeću
istraživanje u ribarstvu
istraživanje uzorka
istraživanje vezana uz droge
istraživanjem
istraživao
istraživati
istražna radnja
istražna sredstva
istražne aktivnosti
istražni
istražni odbor
istražni odjel
istražni postupak
istražnih
istražnim
istražno povjerenstvo
istražuje
istrčati napad
Istre
istrebljenje
istrebljivanje
istrgnut
istrgnuti
Istri
istrijebiti
istroromanski
istrošen
istrošenost
istrošiti
istrošiti (se)
istrošiti se
istruliti
istu
istući
istup
istupiti
isturen
isturena kabina
isturena utvrda
isušen
isušiti
isušivanje
isušivati vodu
isusovac
isusovački
Itä-Suomi
Italija
Italije
ITC
itd.
iteracija
iterativan
iterativna
iterativni
iterbij
itko
itrij
ITU
iva
iver
iverak
iverak (riba)
iverak-obični
ivica
ivica šume
ivičiti se
ivičnjak
iz
iz cijela
iz cijele ...
iz članka 5.
iz davnina
iz druge ruke
iz dva dijela
iz godine u godinu
iz opreza
iz profila
iz razloga
iz stavka 1.
iz straha da
iz tarifnoga broja ex 2710
iz toga
iza
iza granice
izabere
izaberete
izaberite
izaberiv
izabirati
izabrali
izabran
izabrana
izabrani sudac
izabranih
izabrati
izaći
izaći na kraj
izaći u štampi
izašao
izaslanik
izaslanstvo
izaslanstvo Europskoga parlamenta
izaslanstvo Komisije
izaslati
izaziva
Izaziva asfiksiju
izaziva gušenje
izaziva trulež
izazivač
izazivači
izazivački
izazivaju
izazivajući
izazivanje
izazivati
izazivati gušenje
izazov
izazovima
izazovni
izazva nesreću
izazvala je veliki interes
izazvao
izazvati
izazvati brodolom
izazvati ili prijetiti izazivanjem
izazvati ozbiljnu štetu
izazvati poteškoće
izazvati reakciju
izazvati uzbunu
izazvati uzetost
izađe
izba
izbačaj
izbačen
izbačena
izbačeni
izbacio
izbaciti
izbaciti paru
izbaciti zrak
izbacivač zraka
izbacivanja projektila
izbacivanje
izbacivati
izbalansiran
izbaviti
izbavljenje od
izbezumiti se
izbezumljen
izbijanje
izbijati
izbirljivo
izbirljivost
izbistriti
izbiti
izbiti na površinu
izbjeći
izbjeći obaveze
izbjeći poraz
izbjeći udarac
Izbjegavajte
izbjegavajući
izbjegavanje
izbjegavanje ili utaja poreza
izbjegavanje imunološkog odgovora
izbjegavanje plaćanja poreza
izbjegavanje prepreka
izbjegavanju
izbjegavati
izbjegavati istinu
izbjeglica
izbjeglicama
izbjeglice
izbjeglištvo
izbjegne
izbjegnu
izbjegnut
izbjegnuti
izblijedio
izblijediti
izbliza
izbočen
izbočina
izbočina nesreća
izbočini
izbočiti
izbočiti se
izboj
izboj jezgri
izbojci
izbor
izbor iz knjige
izbor momenta
izbor područja
izbor povoljnih metoda izrade
izbor strana
izbor tehnologije
izbor učenika
izbor vrste električnih strojeva
izbora
izbore
izbori
izbori s jednim kandidatom
izborima
izboriti se
izborna funkcija
izborna koalicija
izborna kvota
izborna prijevara
izborna promidžba
izborna stanica
izborna suzdržanost
izborni
izborni gumb
izborni knez
izborni okrug
izborni polog
izborni prag
izborni program
izborni rezultat
izborni sustav
izbornička traka
izbornički
izbornik
izbornik prečac
izbornika
izbornike
izborno ponašanje
izborno pravo
izbornoga
izborom
izboru
izbrazdan
izbrazdati
izbrisano mjesto
izbrisati
izbrisiv
izbrojiti
izdaci
izdaci za obranu
izdaci za potrošnju
izdaci za prehranu
izdaci Zajednice
izdah
izdahnuti
izdaja
izdaje
izdajemo
izdajica
izdajnički
izdajnik
izdajstvo
izdaju
izdaleka
izdan
izdanak
izdanci bambusa
izdanja
izdanje
izdanje knjige
izdanju
izdao
izdašan
izdašnost
izdatak
izdatak koji proizlazi iz obveza
izdatak za istraživanja EZ-a
izdatak za poljoprivredu
izdataka
izdati
izdati ispravu
izdati izjavu na računu
izdati obveznice
izdati potvrdu
izdati proglas
izdatke
izdavač
izdavača
izdavački
izdavanja
izdavanje
izdavanje potvrde
izdavanje vrijednosnih papira
izdavanju
izdavaštvo
izdavati
izdisaj
izdisanje
izdrobiti
izdržati
izdržavanje
izdržavanje kazne
izdržavati
izdržavati se
izdrži
izdržljiv
izdržljivost
izdržljivost srčano-žilnog sustava
izdubiti
izdubljen
izdubljenost
izdužen
izduženog
izduženog oblik
izdužiti
izdužiti se
izdvaja
izdvaja računa
izdvajanja
izdvajanje
izdvajanje kapljica
izdvojen
izdvojeno
izdvojenost
izdvojiti
izdvojiti se
izgaranje
izglačajte
izgladiti
izgladiti spor
izglasati
izglađen
izglađivanje
izgled
izgled poslije
izgled sa strane
izgled zaslona
izgleda
izgleda mi
izgledaju
izgledalo
izgledanje
izgledati
izgledi
izgledu
izgnan
izgnanik
izgnanstvo
izgnati
izgonu
izgoren
izgori
izgorio od sunca
izgoriti
izgorjeti
izgovaranje
izgovarati
izgovor
izgovoren
izgovoriti
izgovoriti napamet
izgradila
izgradili
izgradimo
izgradio
izgradiše
izgraditi
izgradnja
izgradnja cesta
izgradnja informacijskih sustava
izgradnja institucija
izgradnje
izgradnji
izgradnjom
izgrađen
izgrađeni
izgrađeno područje
izgrađenoj
izgrađivanje
izgrditi
izgrepsti
izgubio
izgubiti
izgubiti loptu
izgubiti povjerenje
izgubiti put
izgubiti se
izgubiti snagu
izgubiti utakmicu
izgubiti vrijednost
izgubljen
izgubljena
izgubljena lopta
izgubljena utakmica
izgubljeni set
izgubljeno vrijeme
izgurati
izići
izići iz igre
izigrati
izigravanje
izigravati
iziskivati
izjava
izjava na računu
izjava o članku 120.
izjava o interesu Zajednice
izjava proizvođača
izjave
izjaviti
izjaviti spremnost
izjaviti sućut
izjavljivanje
izjavljivati
izjavljuje
izjavna rečenica
izjednačavani
izjednačavanje
izjednačen
izjednačen rezultat
izjednačiti
izjednačiti rezultat
izjednačiti se
izjednačiti u tenisu
izjednačuje
izjelica
izlaganja
izlaganje
izlaganje na izložbi
izlaganje suncu
izlagati
izlagati opasnosti
izlagati se
izlagati suncu
izlaz
izlaz za nuždu
izlaza
izlazak
izlaže
izlaženje
izlazi iz upotrebe
izlaziti
izlaziti izvan
izlazne
izlazni
izlazni otvor
izlazni pisač
izleći
izleći piliće
izlemati
izlet
izlet krajem tjedna
izleti
izletima
izletište
izletištima
izletnički
izletničkih
izletnik
izliječiti
izliječiti ozljedu
izlijepiti
izlijevati
izlišan
izlistan
izlistano
izliti
izliti se
izliven
izlizan
izlizati
izlječiv
izljev
izljev krvi
izljev žuči
izlog
izlog trgovine igračaka
izlomiti
izlov ribe
izložba
izložba životinja
izložbe
izložbena dvorana
izložbeni
izložbi
izložen
izložen na ogled
izložen vjetru
izložena
izložena paluba
izloženi
izloženost
izloženost riziku
izložiti
izložiti opasku
izložiti se
izložiti se opasnosti
izlučena
izlučina
izlučivanje
izlučivati
izlučivati se
izlučujući
izlupati
izmaći
izmaći se
izmaglica
izmahnuti
izmaknuti
izmamiti
izmet
između
između pet i šest sati
izmicanje
izmijenili
izmijeniti
izmijeniti i dopuniti
izmijeniti odluku
izmijeniti se
izmijenjati
izmijenjati se
izmijenjen i dopunjen
izmijenjeni
izmiješan
izmiješati
izmiješati se
izmirenje
izmiriti
izmisliti
izmišljanje
izmišljen
izmišljeni
izmišljeno ime
izmišljotina
izmišljotine
izmjena
izmjena i dopuna
izmjena igrača
izmjena mjesta
izmjena polja
izmjena proračuna
izmjena topline
izmjena u obrani
izmjena udaraca s obje strane
izmjena zakona
izmjene
izmjene i dopune Protokola
izmjenična struja
izmjenični
izmjenični postupak
izmjenjivanje
izmjenjivati se
izmjenjivi sanduk
izmjenljiv
izmjenljivost
izmjeriti
izmjeriti dubinu
izmjerljiv
izmlatiti
izmoliti
izmotavati se
izmrcvariti
izmučen brigama
iznad
iznad nominalne vrijednosti
iznad površine zemlje
iznad razine mora
iznajmiti
iznajmljena linija
iznajmljivanja
iznajmljivanje
iznajmljivanje aplikacija
iznajmljivanje vozila
iznajmljuje se
iznemogao
iznemoglost
iznenada
iznenada posjetiti
iznenadan
iznenadan napad
iznenadio
iznenaditi
iznenaditi protivnika
iznenadna poplava
iznenadni napad
iznenadni servis odmah po zvižduku suca
iznenadno istjecanje
iznenađen
iznenađen pogled
iznenađenja
iznenađenje
iznenađujuće
iznenađujući
iznevjeriti
iznijeti
iznijeti na vid
iznijeti optužbe pred sud
iznijeti u javnost
izniklo
izniman
iznimka
iznimku
iznimna
iznimne
iznimne i kritične okolnosti
iznimne okolnosti
iznimnih
iznimno
iznimno od odredaba stavka 1.
iznimno od odredaba stavka 2.
iznos
iznos BDP po glavi stanovnika
iznos iskazan u eurima
iznos u eurima
iznos u nacionalnoj valuti
iznosa
iznošen
iznošenje spora pred Sud EZ-a
iznošenje spora pred upravni sud
iznosi
iznositi
iznositi se
iznova
iznova prave
iznuda
iznuditi
iznuren
iznurenost
iznuriti
iznutra
iznutrica
iznutrice
iznuđivanje
iznuđivati
izobilan
izobilje
izobličen
izobličiti
izobrazba
izobrazba menadžera
izobrazba na radnom mjestu
izobrazba nastavnika
izobrazba osoblja
izobrazba pomoćnoga medicinskoga osoblja
izobrazba pravne struke
izoesteraze
izoglukoza
izoindoli
izokinetički
izoklin
izokrenut
izokrenuti
izokretač
izokretanje
izolacija
izolacija građevine
izolacijska cijev
izolacijska kuglica
izolacijski materijal
izolacijski protiv vlage
izolaciju
izolacioni
izolacionizam
izolati jadranskih otoka
izolator
izolator čašica
izoliran
izolirana točka
izolirane populacije
izolirano
izolirano srce
izolirati
izolučen
izolučiti
izomerizacija
izometrička projekcija
izometrički
izopačen
izopačenik
izopačenje
izopačenost
izopačiti
izopačiti se
izopačivati
izopćenost
izopćiti
izoperoksidaze
izostajanje
izostajanje s posla
izostanak
izostati
izostaviti
izostavljanje
izostavljene
izoštravanje
izoštrenost
izoterme
izotermno sinteriranje
izotropna antena
izotropna geometrija
izotropna slučajna polja
izotropni prostor
izrabljivač
izračun
izračun premije
izračun vremena
izračun vrijeme
izračunat
izračunati
izračunava
izračunavamo
izračunavanje
izračunavati
izračunljiv
izračunljiva inteligencija
izrada
izrada alata
izrada drvenih predmeta
izrada kurikuluma
izrada makete
izrada prava Zajednice
izrada proračuna
izrada proračuna Zajednice
izrada sažetka
izrada zakonodavstva
izradbe
izradbu
izradi po mjeri
izradili
izraditi
izraditi nacrt
izraditi sveobuhvatan popis
izradu
izradu tehnologije
Izrael
Izraelski
izranjajuće kompleksne strukture
izraslina
izrastao
izrasti
izravan
izravan dokaz
izravan dokaz o nečemu
izravan televizijski prijenos
izravan uvoz
izravna potenciometrija
izravna primjenjivost
izravna prodaja
izravna ulaganja
izravnanje
izravnati
izravnavanje
izravne
izravni
izravni prijevoz
izravni trošak
izravnjivač
izravno
izravno ugovaranje
izravno ulaganje
izravnog
izravnoj
izravnu
izraz
izraz lica
izraz mišljenje
izraz priznanje
izraz za vrij
izraza
izražaj
izražaja
izražajem
izražajnost
izražava
izražava obavezu
izražava zabran
izražavanja
izražavanje
izražavati
izražavati potrebu
izražen
izražene
izraženim
izraženu
izrazi
izrazila
izrazili
izrazit
izrazita osoba
izrazite
izraziti
izraziti mišljenje
izraziti neslaganje
izraziti osmijeh
izraziti prezir
izraziti shematski
izraziti zanimanje
izraziti zanimanje za
izrazito
izrazitost
izraznog
izrađen
izrađevine
izrađivač ljesova
izrađivati
izrađivati planove suradnje
izrađuju
izreći
izreka
izrezak
izrezati
izrezivanje
izrezuckan
izrezuckanost
izribati
izričaj
izričan
izricanje
izricati
izričit
izričita
izričite
izričito
izričito navesti u dokumentu
izričitog
izriti zemlju
izrod
izrođen
izrođenost
izručenje
izruči mu moje pozdrave
izručiti
izručiti što
izučeni
izum
izumiranje
izumitelj
izumitelj azbuke
izumiti
izumro
izuzeće
izuzeće iz postupka EZ-a
izuzeće od carine
izuzeće od dokazivanja podrijetla
izuzeće od plaćanja carine
izuzeće od potpisivanja
izuzeci od obveze
izuzetak
izuzetan
izuzeti
izuzetkom
izuzetna osoba
izuzetne
izuzetni
izuzetnim
izuzetno
izuzetnog
izuzeto područje
izuzev
izuzevši
izuzimajući
izuzimanja
izuzimanje
izvadak
izvadi
izvaditi
izvaditi novac iz banke
izvaliti
izvaliti se
izvan
izvan kuće
izvan novca
izvan palube
izvana
izvanbilančnih
izvanbračna zajednica
izvanbračno dijete
izvanburzovno tržište
izvanparnično pravo
izvanproračunski
izvanredan
izvanredan izvjestitelj
izvanredan rad
izvanredne okolnosti
izvanredni dopust
izvanredni proračun
izvanredno
izvanredno izdanje
izvanredno stanje
izvanrednost
izvanstranični poveznik
izvantjelesna cirkulacija
izvantjelesno očuvanje
izvanučionična nastava
izvanzemaljac
izvanzemaljsku
izvedba
izvedbe
izvedbene
izvedbi
izvedbu
izveden
izvedena totalna šteta
izvedeni funktori
izvedeni limes sustava
izvedenice
izvedeno
izvesti
izvesti mlade
izvezena roba
izvezeni materijal
izvidački zakoni
izvidnica
izvidnik
izvijanje
izvijati se
izvijen
izviješće
izviješten
izvijestiti
izvini
izvinuti
izviranje
izvire
izviru
izviti
izviti naviše
izvitoperen
izvitopereni pravci
izvitoperiti
izviždati
izviđač
izviđač odred
izviđač suparničkih momčadi
izviđački radar
izviđanje
izviđanje situacije u protivničkim momčadima
izviđati
izvješće
izvješće o paljbi
izvješće o stanju
izvješće osobnog liječnika
izvješće za nadzorna tijela
izvješćima
izvjesiti zastavu
izvjesni
izvjesno
izvjesnost
izvještač
izvještačen
izvještačena
izvještačenost
izvještaj
izvještaj o rezultatima istraživanja
izvještaj o vremenu
izvještaj tahometra
izvještaje
izvještaji
izvjestan
izvjestilac
izvjestitelj
izvjetrio
izvlačenje
izvlačenje žice
izvlači
izvlačiti
izvlačiti na slavinu
izvlačiti se
izvlačna karto
izvlačna kutija
izvlaka
izvlaštenje
izvod
izvod napolje
izvod zaključak
izvode
izvodi
izvodi se
izvoditi
izvoditi triler
izvoditi zaključak
izvoditi zaključke
izvodljiv
izvolite molim
izvolite otvoriti torbu
izvoljeti
izvor
izvor informacija
izvor pomoći
izvor prava
izvor prihoda
izvor svjetlost
izvora
izvoran
izvore
izvori
izvori financiranja
izvori pomoći
izvori svjetlosti
izvorima
izvorišna
izvorišna datoteka
izvorišta
izvorište
izvorna
izvorna biblioteka
izvorna datoteka
izvorna karta
izvorna polica
izvorne
izvorni
izvorni dokument
izvorni potpis
izvorni tekst
izvornik
Izvorno
izvornog
izvornost
izvorom
izvoz
izvoz kapitala
izvoz otpada
izvoz proizvoda
izvoz Zajednice
izvoza
izvožen
izvozi
izvozio
izvoziti
izvozna
izvozna carina
izvozna cijena
izvozna dozvola
izvozna industrija
izvozna isprava
izvozna mogućnost
izvozna ograničenja
izvozna politika
izvozna pomoć
izvozna pristojba
izvozna subvencija
izvozne carine
izvozni
izvozni carinski postupak
izvozni dokument
izvozni kredit
izvozni marketing
izvozni prihod
izvoznik
izvoznikov zahtjev
izvozno ograničenje
izvozu
izvođač
izvođenja
izvođenje
izvrdati
izvrdavanje
izvrdavati
izvrnut
izvrnuti
izvrsan
izvršavanje
izvršavanje službenih ovlasti
izvršavanje ugovora o javnim nabavama
izvršavati
izvršavati programa
izvršenje
izvršenje kazne
izvršenje presude
izvršenje upravitelja ulaganja
izvršila
izvršilac
izvršio
izvršitelj
izvršiti
izvršiti nasilje
izvršiti prepad
izvršiti prest
izvršiti prijestup
izvršiti ubojstvo
izvršiti zločin
izvršna
izvršna nadležnost
izvršna vlast
izvrsni
izvršni program
izvrsno
izvršno tijelo
izvrsnost
izvrstan
izvrtanje
izvrtati
izvući
izvući iz datoteke
izvući mastilom