iščašiti

Custom Search

dislocate, sprain, strain, wrenchTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. iščašenje - wrench
  2. iščašiti - dislocate, sprain, strain, wrench
  3. iščekivala - expecting
  4. iščekivanje - anticipation, waiting
  5. iščekivati - await
  6. iščezavanje - disappearance

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: