glikoprotein

Custom Search

glycoproteinTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. Gliko-oksidacijski mehanizmi - Glyco-oxidation mechanisms
  2. glikogen - glycogen
  3. glikokonjugati - glycoconjugates
  4. glikopeptidi - glycopeptides
  5. glikoprotein - glycoprotein
  6. glikoproteini - glycoproteins

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: