glavni časnik za humanitarne poslove

Custom Search

chief humanitarian officerTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. glavna cesta - higway, major road
  2. glavna fasada - frontispiece
  3. glavna knjiga - general ledger, ledger
  4. glavna memorija - primary storage
  5. glavna opruga - mainspring
  6. glavna osobina - staple

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: