glavni

Custom Search

arterial, basic, capital, cardinal, central, chief, foremost, general, head, mainmain, major, master, primari, primary, prime, principal, topTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. glavna cesta - higway, major road
  2. glavna fasada - frontispiece
  3. glavna knjiga - general ledger, ledger
  4. glavna memorija - primary storage
  5. glavna opruga - mainspring
  6. glavna osobina - staple

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: