fonologija

Custom Search

fonology, morphology, phonologyTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. fonologija - fonology, morphology, phonology
  2. fonološko ustrojstvo - phonological system

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: