Engleski Rjecnik - Spisak termina:


Uvjek se mozete vratiti na pocetnu stranu: ovdje!

fabijevac
fabricirati
fabrička roba
fabrički znak
fabrika
fabrika mesinga
fabrikant
fabrikat
fabula
fag-inducirana radiorezistencija
fagot
fah
fakir
fakoemulzifikacija
faks
faksimil
faksni uređaj
fakt
faktičan
faktor
faktor kritičnog opterećenja
faktor kritičnog stanja
faktor nekrotiziranja tumora
faktor normali.
faktor normira.
faktor pojačanja
faktor ponašanja
faktor povjerenja
faktor prirasta
faktor rane gravidnosti
faktor rasta živaca
faktor razmjere
faktor točnosti
faktor ubrzane isplate
faktor za određivanje premije
faktori koagulacije
faktori rizika
faktorima
faktoring
faktorska analiza
faktura
fakture
fakturirana premija
fakturiranje
fakturirati
fakultativan
fakultet
fakulteta
fakulteti
fakultetima
fakultetsko dvorište
fakultetu
Falklandski otoci
falsificiran
falsificiranje
falsificirati
falsifikacionizam
falsifikat
falsifikator
familija
familija gena IGF
famozan
fan klub
fanatičan
fanatik
fanatizam
fanerozoik
fantastičan
fantastično
fantastičnog
fantazija
fantazije
fantazirati
fantom
fantomi
FAO
Faradayev kavez
faraonske grobnice
farinks
farma
farma voća
farmaceut
farmaceutska industrija
farmaceutski proizvod
farmaceutski spojevi
farmaceutskoj
farmacija
farmacije
farmaciju
farmakodinamika
farmakoekonomika
farmakokinetika
farmakologija
farmakološka tolerancija
farmakološko djelovanje
farmer
farsi
fasada
fasader
fascikla
fašist
fašista
fašistički
fašizam
fašizma
fauna
fauna lisnih uši
faune
favorit
favoriti
fax:
faza
faza izvršenja
faza pripreme
fazama
fazan
fazani
faze
faze ciklusa semafora
fazi
fazna pretvorba
fazne promjene
fazne transformacije
fazni dijagrami
fazni dijagrami za VGN
fazni filtar
fazni invertor
fazni korektori
fazni kut
fazni modulator
fazni prijelazi
fazno razdvajanje
fazu
febrilan
febriliteta
febrilno
februar
federacija
federacije
federalan
federalizam
federalni
Federalno
federativan
federativni
FeDex
feferon
felacio
feldmaršal
feministička
feministički aspekt
feminizam
feminizmu
femtosekundna
femtosekundna spektroskopija
fenjer
fenofaze
fenolne kisline
fenolni spojevi
fenološka motrenja
fenomen
fenomen istrošenosti
fenomen prekidača
fenomenalan
fenomenološki koeficijenti
fenotip
fenotipiranje
fer
fer igra
feribot
ferije
ferment
fermentacija
fermentacijska aktivnost
fermentirano mlijeko
fermij
ferocen
feroceni
ferocenilmetil acetat
ferocenilmetil benzoat
ferocenilmetil esteri
ferocenilnetil formijat
feroelastici
feroelektrici
Ferojski otoci
ferolegura
ferorezonancija
fertilna sposobnost
fes
fešta
fešte
festival
festivali
fetalna
fetalna hipoksija
fetalna makrosomija
fetalna srčana akcija
fetalni porotok krvi
fetalni rast
fetalni razvitak mozga
fetalni razvoj
fetalno preživljavanje
fetiš
fetišizam
fetišiziranje stopala
fetoplacentarni
Fetoplacentarni dopler
fetus
feudalan
feudalni
feudalnim
feudalnoj
feudalnom
fibrinogen
fibrinoliza
fibrozna degeneracija bubrega
fibule
fićfirić
FID
fiducijaran
fiducijarna obveza
Fidži
FIFG
figura
figuralni
figurativan
figurativna misao
Figurativni jezik
FIGURE
figurica
fijaker
fijuk
fijukanje
fijukati
fikciji
fikcionalno
fiksan
fiksator
fiksirane
fiksiranje cijena
fiksna ideja
fiksna stopa
fiksna točka
fiksne
fiksni troškovi
fiktivan
fiktivni
fiktivni paket
fila
filament
filantropije
filatelija
filatelist
filc
Fildžan
file
filharmonije
filigran
filigranski rad
Filipini
film
film s Divljeg zapada
film u boji
film za mlade
filmovi
filmska glumica
filmska industrija
filmska komedija
filmska proizvodnja
filmska umjetnost
filmska zvijezda
filmski
filmski glumac
filmski žurnal
filmsko platno
filmsko poduzeće
filogenetički odnosi
filologija
filozof
filozof empirik
filozofija
filozofija humanizma
filozofija jezika
filozofija matematike
filozofija prava
filozofije
filozofske
filozofski
filozofskih
filozofskog
filozofskom
filtar
filtarski slog
filterat
filterska prašina (silica fume)
filtracija
filtrat
filtriranje
filtrirati
fin
fina tkanina
fina životinjska dlaka
Finac
finale
finalist
finalistima
finalna utakmica u borbi za pehar
finalni
financija
financije
financije lokalne vlasti
financijska
financijska analiza
financijska garancija
financijska godina
financijska institucija
financijska intervencija
financijska kontrola
financijska kuća
financijska podrška
financijska politika
financijska pomoć
financijska potpora
financijska prognoza
financijska samostalnost
financijska sredstva
financijska statistika
Financijska struktura
financijska suradnja
financijska transakcija
financijska tržišta
financijska usluga
financijska ustanova
financijske
financijske informacije
financijske institucije
financijske naravi
financijske usluge
financijski
financijski doprinos
financijski gubitak
financijski instrument
financijski instrument Zajednice
financijski instrumenti
financijski interesi zastupnika
financijski menedžment
financijski najam
financijski podaci
financijski poduprijeti
financijski pokazatelj
financijski propis
financijski protokol
financijski sektor
financijski sporazum
financijski sustav
financijski upitnik
financijski zahtjevi
financijski zajam
financijski zajmovi i krediti
financijskih
financijskim
financijsko
financijsko izvješćivanje
financijsko modeliranje
financijsko planiranje
financijsko preuzimanje rizika
financijsko računovodstvo
financijsko stanje
financijsko tržište
financijsko ujednačivanje
financijsko upravljanje
financijsko zakonodavstvo
financiranja
financiranje
financiranje industrije
financiranje izbora
financiranje izvoza
financiranje komercijalnih poslova
financiranje na vrlo kratak rok
financiranje poduzeća
financiranje pomoći
financiranje proračuna
financiranje proračuna Zajednice
financiranje stranke
financiranje Zajednice
financirati
fini
finiša
fino
fino ozubiti
finoća pokreta
Finska
finske regije
finski
finski jezik
finta
fintiranje
firma
firnis
fišeklija
fiskalitet
fiskalna diskriminacija
fiskalna naknada
fiskalna politika
fiskalne naravi
fiskalni
fiskalni instrument
fiskalni monopol
fiskalni sud
fiskalni sustav
fiskalno zakonodavstvo
fiskultura
fiskulturu
fitilj
fitinska kiselina
fitonima
fitopatogene gljive
fitoplankton
fitoplazme
fitoplazmoze šumskog drveća
fitosanitarni
fitosanitarno zakonodavstvo
fizičar
fizici
fizička
fizička osoba
fizička svojstva
fizičke
fizičke predispozicije
fizički
fizički hendikepirana osoba
fizički modeli
fizički parametri: temperatura
fizički radnik
fizičkih osoba
fizičko-tehničke
fizičku
fizika
fizika i srodne znanosti
fizika mora
fizika plazme
fizika površina
fizika sudara
fizika trenja
fizikalna geodezija
fizikalna svojstva
fizikalna svojstva ploča
fizikalna svojstva tla
fizikalne metode
fizikalni čimbenici
fizikalni modeli
fizikalni pojam
fizikalni proces
fizikalno
fizikalno-kemijska
fizikalno modeliranje
fizikalnog
fizike
fiziku
fiziolog
fiziologija
fiziologija rada
fiziološka ovisnost
fiziološka starost
fiziološka svojstva
Fiziološki profil
fiziološko starenje
fizionomija
fizioterapeuta
flamanska zajednica
flamingo
flamula
Flandrija
flanel
flaša
flaster
flauta
flautista
flavivirusi
flavonoidi
flegma
flegmatičan
flekav
fleksibilan
fleksibilna automatizacija
fleksibilni poliesterski segment
fleksibilnost
fleksifilna specijalizacija
fleksija
flert
fleš
Flevoland
fliš
flok
floklorne
flora
flora Hrvatske
flore
flota
flotacija u koloni
flotila
fluentnosti
fluid
fluktuacija cijena
fluktuacije
fluktuiranje valencije
fluor
fluorescentna
fluorescentni
foaje
fokalizator
fokalne lezije
fokus
fokusni
folija
folikula
folklor
folklora
folkloristika
folkloristiku
folklorna
folklorne zakonitosti
folklorni
Folkorno muziciranje
folna kiselina
fonacija
fonatorne sposobnosti
fond
fond EZ-a
fond o
fond vezan uz indeks
Fond Vijeća Europe
fond viška prihoda
fondom
fondova
fonem
fonema
fonetika
fonogram
fonokirurgija
fonologija
fonološko ustrojstvo
fononi
fonoteka
font
fonta
fontana
fontova
fontovi
foraminifere
forenzičan
Forland
forma
forma broda
formacija
formacije
formacijska analiza
formaciju
formalan
formalista
formalizam
formalna pogreška
formalni
formalni jezici
formalni opis
formalni param
formalni zahtjevi
formalnost
formalnosti
formama
format
format adrese
format naredbe
format papira
format podatka
format teksta
formate
formatiranje
formatu
forme
formiran
formiranje
formiranje cijena
formiranje hladnih molekula
formiranje trokuta
formiranje vodonosnika
formolize
formula
formula prirodnog jezika
formular
formule
formule znanja
formuliranje
formulirati
forte
fortifikacijskim
forum
foruma
fosfat
fosfati
Fosfolipaza C
fosfolipidi
fosfor
fosforilacija
fosforilacija proteina na tirozinu
Fosftna stakla
fosilne zajednice
fosilni
fosilno gorivo
fotelja
foto
foto aparat
foto ćelija
foto negativ
foto produžetak
foto-sekcija
foto snimak
foto telegrafija
foto telegram
fotoaparat
fotoasocijacija
fotodinamička terapija
fotoelektronska spektroskopija
fotoemisijska spektroskopija
fotograf
fotografa
fotografija
fotografije
fotografijom
fotografiranje
fotografirati
fotografska industrija
fotografska lampa
fotografski aparat
fotografsko snimanje
fotogrametrija lica
fotointerpretacija
fotokemija
fotokemija čvrstog stanja
fotokopija
fotokopiju
fotokopiranjem
Fotokromizam i Termokromizam
fotometrija
fotonaponski
fotonička transmisijska mreža
fotonska polja
fotoosjetljivi materijali
Fotopolimerizacija kompozita
fotopolimerizaciju
fotosintetski aparat
fotosintetski pigmenti
fotosinteza
fotovodljivost
Fourierova inverzija
Fourierova transformacija
fragmentacija
fragmentacija molekula
fragmentaran
fragmenti
frak
frakcije sjemena
frakcionaški
frakcionaštvo
fraktal
fraktali
fraktalna dimenzija
fraktalna geometrija
fraktalne dimenzije
fraktalni signal
fraktura
frakture
franačke
franački
franačku
Franaka
Franche-Comté
Franci
francij
Francuska
Francuska Gijana
francuska jezična zajednica
Francuska Polinezija
francuska prekomorska područja
Francuska Republika
Francuska Zapadna Indija
Francuske
francuske regije
francuski
francuski jezik
francuski ključ
francuski prekomorski departmani
francuskim
francuskog
francuskoj
Francuz
franjevac
franjevačkim
Franjevačkom
franjevačku
franjevci
Franjo
Frankfurtu
franko
franšiza
franšizing
fratar
fraza
frazama
fraze
frazeologija
frazeološki rječnik
frazeološko značenje
Frederiksberg
Frederiksborg
freeware
fregata
frekvencija
frekvencija korekcije
frekvencija srca
frekvencija šteta
frekvencije
frekvencijska podjela kanala
frekvencijski moduliran
frekvencijsko
frekventan
frekventna analiza
frenetičan
fresaka
freska
freskama
freske
Friesland
frizer
frizerske i kozmetičke usluge
frizerski salon
frizerski saloni
frižider
frizura
frktanje
frktati
fronta
fronta vala
Fronto-temporalna demencija
fruktoza
frula
fuga
fuj
Fujairah
fukoza
fukoziltransferaze
fullereni
fumonizin
fumonizini
fundament
fundamentalna analiza
fundamentalna apsorpcija
Fundamentalne promjene
fundusa
fundusu
Funen
funerarni kult
fungalna amilaza
funkcija
funkcija blagostanja
funkcija distribucije
funkcija humanih spermija
funkcija izvodnica
funkcija izvodnica momenata
funkcija kovarijance
funkcija osobe u tvrtki
funkcija povezivanja vrijednosti
funkcija tablice smrtnosti
funkcija vjerojatnosti slučajne varijable
funkcije
funkcije države
funkcijska dijagnostika
funkcijska kirurgija larinksa
funkcionalan
funkcionalna
funkcionalna hrana
funkcionalna mozgovna asimetrija
funkcionalna organizacija zajednica
funkcionalna stilistika
funkcionalna vrijednost
funkcionalne
funkcionalne sposobnosti
funkcionalni poremećaji
funkcionalni proizvodi
funkcionalni status
funkcionalni transkranijski dopler
funkcionalnih
funkcionalno oslikavanje mozga
funkcionalnog
funkcionalnost
funkcionar
funkcionira
funkcioniranje
funkcionirati
funktori
funta
funta sterlinga
furan
furgon
Furlanija-Julijska krajina
Furlanskoj
fusnota
futrola
futures ugovor na bazi dionica
futures ugovor na osnovu gilt vrijednosnica
fuzariotoksini
fuzarioze korijena
fuzija
fuzija senzora