evidentirana

Custom Search

markedTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. evidencija - file, reco, register
  2. evidencija o dokazima - record of evidence, records of evidence
  3. evidentiraj promjene - track changes
  4. evidentiran - recorded
  5. evidentirana - marked
  6. evidentiranje - registration

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: