ekvivalencija

Custom Search

domainTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. ekvivalencija - domain
  2. ekvivalent - equivalent
  3. ekvivalent u standardnom jeziku - standard language equivalent
  4. ekvivalentan - equivalent, tantamount
  5. ekvivarijantne izvedene kategorije - equivariant derived categories

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: