ekstranet

Custom Search

extranetTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. ekstra - extra
  2. ekstradicija - extradition
  3. ekstrakcija - extraction
  4. ekstrakcija informacija - information extraction
  5. Ekstrakcija iz čvrste faze - Solid phase extraction
  6. ekstrakcija metala - metal extraction

Enter CommentPrevously posted comments:

Maida, (02.06.2008)
Ekstranet (engl. Extranet) je oblik povezivanja računarskih mreža dva ili više zasebnih poslovnih sistema koji čine određenu poslovnu asocijaciju. Primer takvih sistema su holding kompanije, koje se sastoje iz većeg broja organizacija čiji je vlasnik zajednički, pa im je zajednička i uprava (najviši menadžment). Iako su članice holdinga organizacije koje uživaju visok stepen samostalnosti u radu, a često se bave i sasvim različitim delatnostima, u interesu je zajedničkog vlasnika da one usko sarađuju i da, po mogućnosti, međusobno ne konkurišu na tržištu.

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: