ekonomska recesija

Custom Search

economic recessionTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. ekonom - economist
  2. ekonometrija - econometrics
  3. ekonometrijski modeli - econometric models
  4. ekonomičnost - economics, economy
  5. ekonomija - economics, economy
  6. ekonomija domaćinstva - housekeeping economy

Enter CommentPrevously posted comments:

Maida, (03.11.2008)
Recesija su povremena usporavanja u privrednoj aktivnosti neke zemlje praćena istovremenim pogoršanjima opste ekonomske klime (pad realnog dohotka, porast nezaposlenosti, nizak stepen iskorištenosti proizvodnih kapaciteta...).

Recesija je manje duboka i ozbiljna od depresije. Ponavlja se u intervalima od po nekoliko godina, uobičajeno započinje u jednoj zemlji i treba joj određen broj mjeseci, odnosno godišnjih kvartala da se preseli u druge.

Tri su osnovna obilježja (three D/S) recesije:
trajanje (duration) – vremenska dužina,
dubina (depth) – koliko duboko zadire,
difuzija (diffusion) – koliko se široko rasprostire.

Potrošači na recesiju odgovaraju promjenom ponašanja u potrošnji, tj. troše pažljivije, a za konkurentnu marketinšku akciju poslovnih subjekata u vrijeme recesije neophodna je analiza navedenih obilježja.

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: