duga čarapa

Custom Search

stockingTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. duga čarapa - stocking
  2. duga pozicija - long position
  3. duga relacija - long distance
  4. duga šetnja u prirodi - hiking

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: