državljani druge stranke

Custom Search

nationals of the other partyTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. držač - bail, handle, shank
  2. držač jezgre - dabber
  3. držač mreže - net post
  4. držač papira - paper bail
  5. držač razmaka - spacer
  6. držač za ispunu - fill handle, free

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: