dovoditi u pitanje

Custom Search

prejudiceTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. dovod zraka - air inlet
  2. dovodi - brought, lead, leads
  3. dovodili - brought
  4. dovoditi - relate
  5. dovoditi u pitanje - prejudice
  6. dovoditi u zabludu - mislead

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: