dobitak

Custom Search

account, acquisition, attainment, avail, catch, gain, get, output, prize, proceedsproceeds, profitTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. dobit - acquisition, bonus, booty, earnings, gain, get, proceed, profit, yield
  2. dobit koja proizlazi - profit stemming therefrom
  3. dobit od čvrste vrijednosti - embedded value profit
  4. dobit od poslovnih aktivnosti - operating profit, get
  5. dobit od redovnih aktivnosti - operating profit, get, procure
  6. dobit po dospjeću - redemption proceed, procure

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: