dijakronijsko proučavanje

Custom Search

diachronic investigationsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. dijakronijsko proučavanje - diachronic investigations

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: