devijantna ponašanja žena

Custom Search

women's deviant behaviorsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. devijacija - deviation
  2. devijantna ponašanja žena - women's deviant behaviors
  3. devijantno ponašanje - deviant behaviour

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: