depresivne regije

Custom Search

depresive regionsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. deprecijacija - depreciation
  2. depresija - slough
  3. depresivne regije - depresive regions
  4. depresivno - depressed
  5. depresivnost - anxiety, depression

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: