dana

Custom Search

day, daysTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. dana - day, days
  2. dana ovlast - to grant authorisarion
  3. Danac - dane
  4. danak - tribute
  5. danas - nowadays, nowdays, present day, to day, today
  6. današnja - today's

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: