daj

Custom Search

giveTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. daj - give
  2. daje - gives
  3. daje otpor - reactive
  4. daje signal - signalman
  5. dajte - give
  6. daju - bring

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: