Engleski Rjecnik - Spisak termina:


Uvjek se mozete vratiti na pocetnu stranu: ovdje!

d.o.o.
da
da bi
da izazove ili da prijeti izazivanjem
da li
da ne
da pronađe
da se nalazite
DA štakori
da ste
da uzrokuje ili bi moglo prouzročiti
da uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem
dabar
Dablinska zaklada
DAC
dadilja
DAE sustava jednadžbi
dagnja
dagnje
dah
dah zastaje
dahom
dahtanje
dahtati
daire
daj
daje
daje otpor
daje signal
dajte
daju
dajući
dakako
dakle
daktilograf
dala
dalek
daleki
Daleki istok
dalekih
daleko
dalekodosežni potencijali
dalekog
dalekom
dalekometni
dalekopisač
dalekosežan
dalekovidan
dalekovidnost
dalekovod
dalekozor
dali
dali da
dalj obrada podat
dalje
dalje od mene
dalji
daljina
daljinomjer
daljinska
Daljinska detekcija
daljinska istraživanja
daljinski
daljinski barometar
daljinski nadzor
daljinski predajnika
daljinski termometar
daljinski upit
daljinski upravljač
daljinski upravljano vozilo
daljinskim
daljinsko
daljinsko mjerenje
daljinsko očitavanje
daljinsko upravljanje
daljnje obrazovanje za okoliš
daljnjeg
daljnjem
daljnji
daljnji razvoj Zajednice
daljnjih
daljnjom
daljnju
Dalmacija
Dalmacije
dalmatinske komune
dalmatinski
dalmatinski gradovi
dalmatski
dama
damping
dan
dan-danas
dan dospijeća
dan isplate
dan odmora
dan pobjede
dan potpisivanja
dan pranja
dan pranja rublja
Dan razmišljanja
dan sporta
dan sportskih natjecanja
dan stupanja na snagu
Dan Svetog Jurja
dana
dana ovlast
Danac
danak
danas
današnja
današnje
današnje vrijeme
današnjeg
današnji
današnjica
današnjice
današnjih
današnjim
dane
danguba
dangubiti
dani
danica
danje svjetlo
Dankinja
danom potpisivanja
danom stupanja na snagu
Danska
danska doga
danske regije
danski
danski jezik
dao
dapače
dar
darežljiv
darežljivost
darivanje
darmar
darodavac
daroprimac
darova
darovanje
darovati
darove
darovit
darovitih
darovitost
darovnica
darovnicu
darvinizam
dašak
dašak vjetra
daščana oplata
daščara
daščica
daščice za pod
daska
daska za koturanje
daske za jedrenje
dati
dati cjelinu
dati da dozri
dati detaljan opis
dati drugo ime
dati injekciju
dati iskaz
dati izjavu na računu
dati jamstvo
dati kisik
dati komu pravo na što
dati kratku pismenu uputu
dati lijek
dati na čuvanje
dati na kredit
dati nadimak
dati napojnicu
dati naslutiti
dati nešto novo
dati nižu cijenu
dati obećanje
dati oglas
dati ostavku
dati ovlast
dati pilule
dati pogrešno
dati posao
dati poticaj
dati potpis
dati povoda
dati pravo
dati pravo na
dati prednost
dati pregled
dati preporuke
dati preporuku
dati punomoćje
dati recept
dati riječ
dati snage
dati status proizvoda s podrijetlom
dati suglasnost
dati u zajam
dati utočište
dati vakcinu
dati za pravo
dati zadovoljštinu
dati zaklon
dati znak
datih
datiraju
datiranje
dativ
datotečni nastavak
datoteka
datoteka podrške
datotekama
datoteke
datulja
datum
datum dospijeća
datum dospijeća obveze
datum isteka
datum izdavanja
datum korisnika
datum krajnjeg roka
datum otkupa
datum početka isplate rente
datum pristupa shemi
datum važenja
datum vrednovanja
datum zaposlenja u poduzeću
datum zdavanja
datumi
datumu
davač
davalac
davalac vremena
davali
davan
davanje
davanje novog oblika
davanje poklon
davanje smjera
davanje zajma Zajednice
davanje zajmova
davatelj licencije
davatelj vremena
davatelja
davatelji usluga-avioprijevoznici
davati
davati pravac
davati prednost
davati preporuke
davati smjer
davati znakove
daviti
davna prošlost
davni
davnina
davno
davno prošao
davno prošlo vrijeme
daytonsko
daždevnjak
daždići
dc
de facto
deaktivacija
deaktivirane
debela
debela ivica
debeljko
debeljuškast
debelo crijevo
debelo otisnuta slova
debelog crijeva
debeo
debeo vuneni pokrivač
debitna kartica
deblji kraj
deblji vodič
debljina
deblo
deblokirati
decembar
decenija
decentralizacija
decentralizirana
decentralizirana proizvodnja
decibel
decidualne NK stanice
decidualni
decimalan
decimalni razlomak
decimetar
dečki
dečko
dečko u adutu
def
defekt
defekt na gumenom kotaču
defekt tona
defektabilnost
defektan
defektivni
defektno mjesto
defektnost
defetizam
deficit
deficit platne bilance
deficitaran
deficitarnost
definicija
definicije
definiciji
definira
definiraju
definiralo
definiran
definirana naknada
definirane
definirani doprinos
definiranim
definiranja
definirano
definirati
definitivan
deflacija
defolijacija
deformacija
deformacija savijanjem
deformacije
deformiran
deformirane komutacijske relacije
deformirati
degeneracija
degeneracija parenhimatoznih organa
degeneracije
degenerativni
degenerirati se
degradacija
degradacija (rastrošba)
degradirati
dehidracija
dehidriran
dehidrirani proizvod
deiksa
deinstalirati
deionizacija
deionizirana voda
deka
dekadencija
dekadent
dekadni
dekan
dekanata
deklamacija
deklamirati
deklaracija
DEKLARACIJE
deklaraciji
deklarativan
deklaratoran
deklarirati
deklarirati proizvod
deklasiran
deklinacija
dekodirati
dekolonizacija
dekolorizacija
dekompozicija signala
dekompresija
dekoncentracija vlasti
dekonstrukcija
dekonstrukciji
dekontaminirati
dekonzervirani proizvod
dekoracija
dekorativan
dekorativne zakovice
dekorativni
dekorirati
dekret
dekstroza
delecijske mutante
delegacija
delegat
delegirano glasovanje
delegirati
delikatan
delikatesa
delikt
delinkvencija
delinkvent
delinkventna ponašanja žena
delirij
Delmati
Deloitte
delta
delta (grčki)
deltoidni mišić
demagog
demagogija
demanti
demantirati
Demencija
demijelinizacijske bolesti
demilitarizirana zona
demobilizacija
demobilizirati
demogeografija
demografija
demografska analiza
demografska politika
Demografska slika
demografska statistika
demografske posljedice rata
demografski
demografski razvoj
demokracija
demokracije
demokraciju
demokrat
demokratizacija
demokratizacija obrazovanja
demokratizaciji
demokratizacijom
demokratska
demokratska država
demokratska konsolidacija
demokratska reforma
Demokratska Republika Kongo
demokratska stranka
demokratska tranzicija
demokratske
demokratski
demokratskim
demokratsko načelo
demokratsku
demon
demoni
demonstracija
demonstrativan
demonstrirati
demontaža
demontiranje
demontirati
demoralizirati
denacionalizacija
denacionalizirati
denaturirani
denaturiranje
denaturizirati
dendritičke stanice
dendritične stanice
dendrokronologija
denervacija
denjak
dentalne legure
denzitometrija čeljusne kosti
deontologija
deontološka etika
deparafinacija
departman (Francuska)
deperesija
depo
depolitizacija
deponent
deponij
deponija
deponiranje kod cedenta
depopulacija
deportacija
deportirana osoba
deportirati
depozit
depozitar
depozitaran
depozitarna
depozitarne
depozitarnom
depozite
depozitni novac
depozitni račun kod trgovanja futuresima
deprecijacija
depresija
depresivne regije
depresivno
depresivnost
deran
derati se
deratizaciju
derbi
derbi susret
dereglija
deregulacija
deregulacije
deregulaciju
deregulirano tržište
derište
derivacija
derivacija po vremenu
derivat vrijeme
derivata
derivati aminokiselina
derivativno sampliranje
derogacija
derogatoran
derogirati
deruralizacija
desalinizacija
desantne jedinice
dešavati se
deseci
desert
deset
deset godina
desetak
deseti
deseti dio
desetica
desetina
desetine
desetkovati
desetljeća
desetni
desetogodišnji
desetoro najpopularnijih
desetostruk
dešifrirati
desilo se
desinhronizacija
desiti se
deskriptivna stilistika
deskriptivni rječnik
desktop
desna noga
desna ruka
desna strana
desne
desni
desni bok broda
desničarke
desno
desno poravnat
desnog
desnoj
desnom
desnu
despot
despotski
destabilizira
destabiliziran
destilacija
destilirati
destruktivno
detalj
detalja
detaljan
detalje
detalji
detaljima
detaljni opis
detaljno
detaljno konstruiranje
detaljnu
detekcija
detekcija glikoproteina
detekcija mina
Detekcija mutanata
detekcija šumskog požara
detekcijski algoritam
detekcijski sustav
detektiranje
detektiv
detektiv roman
detektiva
detektivska priča
detektivsko
detektor
detektor nuklearnih tragova
detektori čestica
detektoru
detencija
deterdžent
determinacija
determinanta
determinističke sigurnosne analize
detoksikacija
detoksikacija metala
deva
devalvacija
devalvirati
devastira
devastirana
devastirane
devedeset
devedeseti
deverika
devet
devet puta
deveti
devetnaest
devetnaesti
devetnaestog
devetostruk
devijacija
devijantna ponašanja žena
devijantno ponašanje
deviza
devize
devizna kontrola
devizna politika
devizna transakcija
devizne pričuve
devizni
devizni tečaj
devizno ograničenje
devizno tržište
dezavuiranje
dezavuirati
dezerter
dezinfekcija
dezinfekciju
dezinficirajte
dezinficirati
dezinformirati
dezinsekciju
dežmekast
dezorganizacija
dezorganizirati
dezorijentirati
dežuran
dežurati
dežurni
dežurni časnik
dežurni rukovatelj
dežurstvo
dfuzijski procesi
DHL
diacilgliceroli
diajbetičko stopalo
dialogu
diazapirenij hidrogensulfati
dibenzodioksini
dičan
dići
dići dizalicom
dići se
didaktički
didaktičko oblikovanje multimedija
didaktičko oblikovanje udžbenika
didaktika
dielektrična matrica
dielektrična spektroskopija
diferencijacija
diferencijacija in vitro
diferencijal
diferencijalna dijagnoza
diferencijalna evolucija
diferencijalna geometrija
diferencijalna psihologija
diferencijalna rotacija
diferencijalne jednadžbe
diferencijalni
diferencijski skup
difrakciji
difunkcionalni inicijatori
Difuzija
difuzijski modeli
difuzijski prijenos tvari
difuzijski proces
difuzivnost
Difuzni izvori zagađenja
difuzno
digestivi
digitalan
digitalizacija
Digitalizacija starih snimaka
digitalizirana radioviziografija
digitaliziranje
digitalna
digitalna baza podataka
digitalna holografija
digitalna instrumentacija
digitalna interferometrija
digitalna obrada govora
digitalna obrada signala
digitalna obradba signala
digitalna radiodifuzija
digitalne
digitalni
digitalni filtri
digitalni informacijski sustav
digitalni model prostora
Digitalni modeli reljefa
digitalni prijenos
digitalni prikaz
digitalni radio sustavi
digitalni tisak
digitalno
digitalno doba
digitalno računalo
digitalno upravljanje
digitalnog
digle
dignut
dignuti
dignuti loptu
dihalice
dihotičko slušanje
dihotomija
dijabetes
dijabetes ovisan o inzulinu
dijabetogena aktivnost
dijafragma
dijafragme
dijafragmu
dijageneza
dijagnosticira
dijagnosticirati
dijagnostičke metode
dijagnostički
dijagnostički algoritam
dijagnostički algoritmi
dijagnostički kriteriji
dijagnostički modeli
dijagnostički uređaji
dijagnostičko
dijagnostika
dijagnostika plazme
dijagnoza
dijagonala
dijagonala rasipanja
dijagonalan
dijagonalna kumulacija
dijagonalni smeč
dijagonalno
dijagram
dijagram kromatičnosti
dijagram pulsa
dijagram sila-pomak glave sidra
dijagram toka
dijagrama
dijagrami
dijagramima
dijakronijsko proučavanje
dijalekt
dijalekt hrvatskoga jezika
dijalektalno pjesništvo
dijalekti
dijalektni rječnik
dijalektologija
dijalektološke karte
dijalizu
dijalog
dijaloga
dijalogu
dijaloški
dijaloški okvir
dijamant
dijametralan
dijapazon
dijapozitiv
dijaspora
dijaspore
dijastola
dijatomeje
dijela
dijeli
dijeliti
dijeliti na 3
dijeliti na 4
dijeliti na blokove
dijeliti se
dijeliti u grupe
dijeljena baza podataka
dijeljeni
dijeljenje
dijeljenje radnoga mjesta
dijelom
dijelova
dijelove
dijelovi
dijelovi vozila
dijelu
dijeta
dijetalna vlakna
dijete
dijete bez roditelja
dijetetička istraživanja
dijetetska
dijetetski proizvod
dijetna
dika
dikarbeni
dikcija
dikobraz
diktat
diktator
diktatorski
diktatura
diktiranje
diktirati
dilatirane
dilatoran
dildo
dilema
dileme
diletant
diletantski
diližansa
Dillonov krug
dim
dimenzija
dimenzija pokrivanja
dimenzija proöirenja
dimenzija proširenja
dimenzije
Dimenzije imidža
dimenzije ličnosti
dimenzijom
dimenzionalan
dimenzioniran
dimenzioniranje
dimenzionirati
dimeri
dimeri vode
dimerizacija
dimezije igrališta
dimiti se
dimljen
dimljena riba
dimljeni proizvod
dimljeni sleđ
dimna kutija
dimna zavjesa
dimni alarmni signal
dimni oblak
Dimni test
dimnjačar
dimnjačarskih
dimnjak
dimovod
dina
dinamičan
dinamička
dinamička analiza
dinamička analiza vremenske serije
dinamička konfiguracija
dinamička letjelica
dinamička simulacija
dinamička stabilnost
dinamička svojstva površina
dinamičke značajke
dinamički
dinamički adaptivni scenarij
dinamički otpor
dinamički parametri
Dinamički sistemi
dinamički skup slogova
dinamički sustavi
dinamičkih
dinamičko
dinamičko čitanje
dinamičko modeliranje
dinamičko opterećenje
dinamičko ponašanje
dinamičko programiranje
dinamičko testiranje solventnosti
dinamična logika
dinamične
dinamika
dinamika elastične noge zrakoplova
dinamika konstrukcija
dinamika ljudskog ponašanja
dinamika poplava
dinamika popualcija
dinamika populacija
dinamika rasta
dinamika širenja
dinamika slijetanja zrakoplova
dinamika srca
dinamikom
dinamit
dinamo
Dinaridi
dinarskih
dinarskog
dinastička zajednica
dinastija
dinastija Jagelovića
dinja
dinja-kantalupa
dio
dio adrese
dio dioničkog kapitala koji ne donosi fiksnu kamat
dio farme
dio goveđeg buta
dio grada s najviše trgovina
dio pristojbe
dio rijeke između dva zavoja
dio škotske muške narodne nošnje
dio sveučilišta
dio tijela
dio zemljišta
dioba
dioba imovine
dioba na 3 dijela
dioba vlasti
diobni
diodno-laserske tehnike
diofantske aproksimacije
diofantske jednadžbe
Dioklecijanova
dioksida
dioli
dioni
dionica
dionica puta
dioničar
dioničara
dioničari
dioničarima
dioničarstvo
dioničarstvo zaposlenih
dionice
dionice koje nose dividendu poslije prioritetnih d
dionice prodane bez prava na dividende
dionice prodane s pravom na dividende
dionice s kuponom niske vrijednosti
dionice s kuponom visoke vrijednosti
dionice uvrštene na tržište
dionice vezane uz indeks
dionički kapital
dioničko
dioničko društvo
dioničko društvo za životno osiguranje
dioničko pravo
dipeptidil peptidaza
diploma
diplomac
diplomacija
diplomat pred
diplomata
diplomatička analiza
diplomatska služba
diplomatska zaštita
diplomatski
diplomatski imunitet
diplomatski kanal
diplomatski kanali
diplomatski kor
diplomatski odnosi
diplomatskim
diplomatsko zastupanje
diplomirati
diplomski (magistarski, doktorski) rad
Diracovi operatori
dirati
dirati loptu
direkcija
direktan
direktan pristup
direktiva
direktiva EAEC-a
direktiva EZ-a
direktiva Zajednice
direktna metoda
direktna mikroskopija
direktna redukcija
direktni
direktni osiguratelj
direktni pristup
direktno
direktor
direktor škole
direktor za odnose s javnošću
direktorica
direktorijima
direktrisa
Dirichletova forma
dirigenata
dirigent
dirigent štap
dirigente
dirka
dirljiv
dirne
dirnut
dirnuti
disagio
disalica
disanje
disati
disati teško
discektomija
disciplina
disciplinska
disciplinska kazna
disciplinska komisija
disciplinske mjere
disco
disco klubovi
disekcija vrata
diseminirani encefalomijelitis
disertacija
disferlin
disfonija
disidentstvo
disintermedijacija
disjunktan
disk
disk jedinica
diska
disketa
disketi
disketna j-ca
disko
disko-klub
disko klubovima
diskoliza
diskont
diskontinualno
diskontinuirana deformacija
diskontinuirano
diskontinuitet
diskontirana vrijednost
diskontirana vrijednost prihoda
diskontirana vrijednost prihoda fiktivnog fonda
diskovni pogon
diskrecija
diskrecijski
diskrecijsko pravo
diskretan
diskretizacija
diskretna
diskretna simulacija
diskretna slučajna varijabla
diskriminacija
diskriminacija na temelju državljanstva
diskriminacija zbog invalidnosti
diskriminacija zbog nacionalnosti
diskriminacija zbog spolne opredijeljenosti
diskriminacija zbog životne dobi
diskriminacije
diskriminacijska cijena
diskriminaciju
diskriminirajući
diskriminirajući učinak
diskriminirati
DISKURS
diskursi
diskursne prakse
diskurz
diskusija
diskutant
diskutirati
diskvalificirati
diskvalifikacija
dišne
dišni put
dišni sustav
dišnih
dišnih putova
disonanca
disparitet cijena
dispepsija
disperzija
disperzija plina
disperziju
displazija
dispozicija
disproporcija
disproporcije
disprozij
distalni
distance
distonija
distorzija
distorzija poprečnog presjeka
distresni simptomi
distribucija
distribucija a posteriori
distribucija a priori
distribucija energije
distribucija s dugačkim repom
distribucija šteta
distribucija vremena čekanje
distribucijski
Distribuirane baze podataka
distribuirani algoritmi
distribuirani EMP
distribuirani racuni
distribuirani sustavi
distribuiranje
distribuirano procesiranje
distribuirati
distributer
distributera
distributivna
distributivna trgovina
distributivnih
distrikt
distrofin
diuretični učinak
div
diva
divalj
divan
dive
divergencija
diverzificiranost
diverzifikacija
diverzifikacija izvoza
diverzifikacija opskrbe
diverzija
dividenda
dividende
diviti se
divizija
divizor
divlja
divlja guska
divlja mačka
divlja patka
divlja ruža
divlja svinja
divljač
divljači
divljak
divljanje
divljaštvo
divljati
divlje bježanje
divljenje
divlji
divlji bik
divlji golub
divlji kesten
divlji kunić
divlji oganj
divlji radič
divlji sisavac
divlji srodnici
divlji zumbul
divljim
divljina
divljine
divlju svinju
divno
divokoza
divota
divovski
divovskoj zvijezdi
diza
dizač
dizač koji dolazi u liniju napada
dizač-smečer
dizajn
Dizajn lijekova
dizajn odjeće
dizajn optimalnih sustava
dizajn proizvoda
dizajna
dizajner zastave
dizajneri
dizajnirala
dizajniranja
dizajniranje dijaloga
dizajniranje odljevaka
dizala i prenosila
dizali ustanke
dizalica
dizalicom
dizalo
dizanje
dizanje cijena
dizanje iz pozadine
dizanje jednom rukom
dizanje lopte čekićem
dizanje lopte donjim podlaktičnim odbijanjem
dizanje lopte preblizu mreži
dizanje lopte s osjećajem za prostor i igru
dizanje nakon idealno dodane lopte
dizanje nakon loše dodane lopte
dizanje povaljkom
dizanje u skoku
dizanje u stranu
dizanje utega
dizanje vrijednosti
dizati
dizati bunu
dizati dizalicom
dizati polugom
dizati se
dizati teret
dizati uzbunu
dizelska goriva
dizelsko gorivo
dizenterija
Dizni
Diznilend
đak
djeca
djeca predpubertetske dobi
djeca prije puberteta
djeca sportaši
dječački
dječak
djeci
dječja
dječja dob
dječja hrana
dječja igra
dječja knjižnica
dječja kolica
dječja pjesmica
dječja prava
dječja pregača
dječja soba
dječje jaslice
dječje odijelo za igru
dječji
dječji krevetac
dječji ljekar
dječji rad
dječji vrtić
dječjom
dječju
dječju književnost
djecu
djed
djed i baka
Djed Mraz
djedica
djedov
djedove
djedovi
djela
djela hrvatskih pisaca
djelati
djelatna
djelatni
djelatnici
djelatnicima
djelatnik na razvojnim poslovima
djelatnik Zajednice
djelatnika
djelatnost
djelatnost Zajednice
djelatnosti
djelatnosti gospodarstva
djelatnostima
djelić
djelić sekunde
djelilac
djelima
djelitelj
djelitelj napona
djeljenik
djeljiv
djelo
djelokrug
djelokrug rada
djelomičan
djelomična hepatektomija
djelomični
djelomično
djelomično iscurio
djelotvoran
djelotvorna
djelotvorne
djelotvornih
djelotvorno
djelotvornost
djelotvornost lijeka
djelotvornosti
djelovanja
djelovanje
djelovanje institucija
djelovanje na konstrukcije
djelovanje odbora
djelovanjem
djelovanju
djelovao
djelovatelj
djelovati
djelovati kao
djelovođa
djeluje
djeluje snažno
djelujemo
djelujući
djetao
djetelina
djetelina-klice
djeteline
djetence
djetešce
djetinjarija
djetinjast
djetinji
djetinjstvo
djetlić
djever
djevica
djevičanski
Djevičanski otoci
Djevičanski otoci SAD-a
djevičanstvo
djevice
djevojački
djevojaštvo
djevojci
djevojčica
djevojčura
djevojka
djevojka u dobi od 13 do 19 godina
djevojke
djevojku
djumbir oraščić
dlaka
dlakav
dlake
dlake na licu
dlan
dlijeto
DNA analiza
DNA fingerprinting
dnevna cirkulacija
dnevna migracija
dnevna priredba
dnevna soba
dnevna vrijednost
dnevna zapovijed
dnevne novine
dnevni
dnevni koncert
dnevni list
dnevni prirast
dnevni prosjek
dnevni red
dnevnica
dnevnik
dnevno
dnevno izviješće
dnevno vrijeme
DNK
DNK baze
dno
dnu
do
do isteka
do kraja
do kraja razdoblja utvrđenoga
do not
do ovog trenutka
do posljednjega roka
do pronalaženja takva rješenja
do sada
Do skorog viđenja
do skorog viđenja!!
Do viđenja
dob
dob x
dob x na najbliži rođendan
dob x na slijedeći rođendan
dob x na zadnji rođendan
dob za umirovljenje
doba
dobacivati
dobar
Dobar dan
dobar dan!
dobar glas
dobar strijelac
dobar ugled
dobar za jelo
dobar za piće
dobara
Dobat tek
dobaviti
dobavljač
dobavljačima
dobetonirana kolnička ploča
dobi
dobiju
dobila
dobilo
dobio
dobio je
dobiše
dobit
dobit koja proizlazi
dobit od čvrste vrijednosti
dobit od poslovnih aktivnosti
dobit od redovnih aktivnosti
dobit po dospjeću
dobitak
dobiti
dobiti natrag
dobiti postupkom izrade
dobiti prihod
dobiti suglasnost
dobitnik
dobivaju
dobivanje
dobivanje pomoći
dobivati
dobiven
dobiven konverzijom
dobivena
dobivena utakmica
dobiveni
dobiveni set
dobivenih
dobiveno
dobna
dobna godina
dobna oznaka
dobna raspodjela
dobna struktura
dobne
doboš
dobovanje
dobovati
dobra
dobra od općega interesa
dobra prođa
dobra srca
dobra svojstva
dobra večer
dobra večer!
dobra volja
dobre
dobre naravi
dobre volje
dobričina
dobro
dobro čuvan
dobro djelo
dobro došao
dobro došli
dobro ili loše iskustvo
dobro iskorišten
dobro isplanirati
Dobro jutro
dobro jutro!
dobro opremljen
dobro poznat
dobro promiješati
dobro raspoložen
dobro raspoloženje
dobro urađen
dobro zaklonjen
dobro zatvoriti
dobro zdravlje
dobro znan
dobrobit
dobrobiti
dobročinitelj
dobročinstvo
dobroćudan
dobroćudne bolesti
dobrodošao
dobrodošli
dobrodošlica
dobrodušan
dobrodušnost
dobrog
dobrog vladanja
dobrom
dobronamjeran
dobronamjernom
dobronamjernost
dobrosusjedski odnosi
dobrosusjedskih
dobrota
dobrotvoran
dobrotvornost
dobrovoljac
dobrovoljan
dobrovoljna organizacija
dobrovoljne
dobrovoljni rad
dobrovoljno ograničenje
dobrovoljnosti
dočasnik
doček
dočekati
docent
doći
doći do
doći do kraja
doći do vrha
doći na vidjelo
doći na vrijeme
dodaci
dodaci hrani i krmivima
dodaje
dodajući
dodan
dodana vrijednost
dodane
dodani
dodanu vrijednost
dodao
dodat generator
dodat u tekstu
dodatak
dodatak hrani
dodatak pismu
dodatak pitanju
dodatak ugovoru
dodatak za sigurnost
dodataka
dodatan
dodatci
dodati
dodati (loptu)
dodati badge na već postojeću zastavu
dodati na kraj
dodati začin
dodatkom
dodatku
dodatna memorija
dodatna mirovina
dodatna naprezanja
dodatna oprema
dodatna osovinska težina
dodatna pomoć za proizvode
dodatna premija
dodatna pristojba
dodatne
dodatne godine
dodatni
dodatni dio
dodatni izvor sredstava
dodatni materijali
dodatni podatak
dodatni prihod
dodatni proračun
dodatni proračunski izdatak
dodatni slog
dodatni transformator
dodatni trgovinski mehanizam
dodatni vodovi
dodatni zapis
dodatnih
dodatno
dodatno financiranje
dodatno ograničavati
dodavač
dodavač za smeč
dodavali
dodavanje
dodavanje boje hrani
dodavanje čekićem
dodavanje donjim podlaktičnim odbijanjem
dodavanje dugom loptom
dodavanje jednom rukom
dodavanje kratkom loptom
dodavanje objema rukama
dodavanje potkoljenicom
dodavanje prirodne boje hrani
dodavanje u skoku
dodavanje u slobodnom prostoru
dodavanje umjetne boje hrani
dodavanje visokom loptom
dodavati
dodavati gorivo
Dodekanesko otočje
dodijavanje
dodijavati
dodijeliti
dodijeliti medalju
dodijeliti nagradu
dodijeliti posebna prava
dodijeliti potporu
dodijeliti tretman
dodijeljen
dodijeljena vrijednost
dodijeljene
dodijeljeno
dodir
dodir rukom
dodirivanje
dodirivanje lopte
dodirivanje mreže
dodirivati
dodirivati se
dodirljiv
dodirljivost
dodirni
dodirnica
dodirnuti
dodjela
dodjela medalja
dodjela stanova
dodjeljiv
dodjeljivač
dodjeljivana
dodjeljivanje
dodjeljuju
dodjelu
doduše
dodvoravanje
dodvoravati se
događa
događaj
događaja
događajem
događaji
događajima
događanje
događanjima
događati se
dogled
dogma
dogmatičan
dogmatike
dogodilo
dogodilo se
dogoditi
dogoditi se
dogodosežne korelacije
dogovarati
dogovarati se
dogovor
dogovor o prekidu vatre
dogovor o trgovini
dogovor o zamjeni
dogovora
dogovoran
dogovorene
dogovoreni dan vraćanja zajma
dogovoreni rokovi
dogovori
dogovoriti se o potrebnim metodama
dogovorno dopušteno zagađivanje
dograditi
dogradnja
dograđivana
dohodak
dohodak od kamata
dohodak od ulaganja
dohodovna distribucija
dohvaćanje
dohvat
dohvatiti
doigravanja
doigravanje
doista
dojam
dojenče
dojenje
dojenje.
dojilja
dojiti
dojke
dojmiti se
dok
dok ne
dok vučete miša
dok za istovar
dokapitalizacija
dokaz
dokaz o podrijetlu
dokaz valjanosti
dokazali
dokazan
dokazao
dokazati
dokazati kriv
dokazati neistinu
dokaže
dokazi
dokaziv
dokazivanje
dokazivati
dokazivi
dokazna isprava
dokazna isprave
dokazni
dokazom
dokazuje
dokidanje
dokinuti
dokle
dokolica
dokoljenice
dokopati se
doksat
doktor
doktor nauka
doktora medicine
doktora stomatologije
doktrina
doktrina religijskih sustava
dokučiti
dokumenata
dokument
dokumentacija
dokumentacija s dokazima
dokumentacije
dokumentacijski alat
dokumentacijski centar
dokumentacijski sustav
dokumentacijsko zapisivanje uputnice
dokumentacijsku
dokumentaciju
dokumentarni akreditiv
dokumente
dokumenti
dokumenti priloženi molbi
dokumentima
dokumentna datoteka
dokumentu
dolaktica
dolar
dolara
dolari
dolaskom
dolazak
dolaze
dolazeći
dolazeći s
dolazi
dolazile
dolazim
dolazni
dole
dole spomenut
dolet
doličan
doličiti
dolina
dolina Rajne
dolini
dolinom
dolje
dolje navedene koncesije
dolje potpisani
Dolomita
dolomitskim
dom
dom za siromahe
dom zdravlja
doma
domaća
domaća industrija
domaća korisna životinja
domaća patka
domaća potrošnja
domaća proizvodnja
domaća stoka
domaća uporaba
domaća zadaća
domaća životinja
domaće
domaće fiskalno zakonodavstvo
domaće pravo
domaće tržište
domaće vino
domaće zakonodavstvo
domaće životinje
domaćem
domaći
domaći kamenoklesari
domaći neizravni porez
domaći porez
domaći porezi
domaći posao
domaći prijevoz
domaći proizvod
domaći regulatorni mehanizmi
domaći zakoni
domaćica
domaćica u avionu
domaćih
domaćim
domaćin
domaćin zgrade
domaćina
domaćinom
domaćinstva
domaćinstvo
domaćoj
domaćom
domaću
domalo
Doman metoda
domašaj
domena
domenskih zidova
domesticirali
domesticirani
domestikacija
domestikacije
domet
domet glasa
domet puške
dometa
dometnut
dometom
domicilnog
domicilnom
dominantan
Dominika
dominikanci
Dominikanska Republika
dominira
domino
domišljat
domobranska pukovnija
domobranstvo
domorodac
domove
domovina
domovine
domovini
domovinski rat
donacija
donatora
donatori
donatorima
donatorke
donatorom
donatorske
donatorsko
donekle
donešen
Donesite mi
donijela
donijeti
donijeti dobit
donijeti odluku
donijeti odluku o preinaci
donijeti presudu
donijeti propis
donijeti svoj sud
donijeti uvjete
donio
Donja Austrija
donja granica prihoda
Donja Normandija
donja posuda
Donja Saska
donja strana
donja suknja
donje podlaktično odbijanje
donje rublje
donje strane
donjega
donjem
donji
donji dio
donji grad
donji okvir
donji pol tipke
donji tok
donkihotovski
donošenje
donošenje mjera
donošenje odluke
donošenje presude
donošenje zakona
donosi
donositi
donositi odluku
donositi plod
donositi pravila postupka
donositi zakone
dopadati se
dopadljiv
Doping
doping kontrola
doping test
dopirati
dopis
dopisivanja
dopisivanje
dopisivati se
dopisni član
dopisnik
dopješačiti
doplaci i troškovi
doplatak
doplatak za nepredviđene izdatke
doplatak za povećani rizik
doplatak za sigurnost
dopler
doplerski cerebroumbilikalni omjer
doploviti
dopreporodna književnost
dopreporodni rječnici
doprinijeti
doprinjeli
doprinos
doprinos države članice
doprinos iz bruto nacionalnoga proizvoda
doprinos za socijalnu sigurnost
doprinosi
doprinosi za socijalno osiguranje
doprinositi
doprinosne sheme
dopuna
dopuna tekstu
dopune
dopuniti
dopunjavanje
dopunjeno
dopunjuje
dopunska naknada
dopunski
dopunski izbori
dopunski sporazum
dopust na socijalnoj osnovi
dopust za izobrazbu
dopust za političko djelovanje
dopušta
dopuštajući
dopuštanje
dopuštati
dopušten
dopuštena
dopuštene
dopušteni bescarinski uvoz
dopušteni ulov
dopuštenja
dopuštenje
dopuštenje odobrenje
dopušteno
dopušteno dodirivanje lopte
dopušteno odstupanje
dopušteno ograničenje
dopuštenoj
dopuštenost
dopusti mi
dopustiti
dopustiv
dopustivi
dopustivost
dopustivost pravne radnje
dopustljiv
dorada
dorastao
dorađeni prehrambeni proizvod
doručak
dosad
dosada
dosadan
dosadan čovjek
dosadan govornik
dosadan rad
dosadašnji
dosadašnjih
dosadašnjoj
dosade
dosaditi
dosadno
dosadno dug
došao
došapnuti
došaptavati
dosađivanje
dosađivati
dosađivati se
doseći
doseg
doseg oka
dosega
dosegla
dosegnuta dob
dosegnuti
doseliti se
doseljenik
dosezanje
dosežu
dosje
dosjetka
dosjetljiv
dosjetljivost
doskok
došla
došljak
došljak iz svemira
dosljedan
dosljedne
dosljedno
dosljednost
dosljednosti
doslovan
doslovce
doslovno
dospijeće
dospjela mirovina
dospjela shema
dospjela stopa
dospjeli staž
dospjelo
dossier arhitekata
dosta
dosta nov
dosta tečan
dostatan
dostatna obrada ili prerada
dostatne informacije
dostatni dokazi
dostatno
dostatnost
dostava
dostava dokumenta
dostava isprava
dostava pošte
dostaviti
dostaviti informacije
dostaviti jedan drugome
dostaviti molbu
dostavljač
dostavljaju
dostavljati
dostavna cijena
dostavnica
dostići
dostignuće
dostignuti
dostižan
dostizanje
dostizati
dostojan
dostojan pošto
dostojan povjerenja
dostojan žalbe
dostojanstva
dostojanstven
dostojanstvo
dostup
dostupan
dostupane
dostupna
dostupne
dostupne prostorije
dostupnim
dostupnost
dostupnost obrazovanja
dostupnost posla
dostupnost usluga
dosuditi
dosuditi prekršaj
dotaći
dotacija
dotacije
doticaj
doticaji
dotičan
dotična imovina
dotječu
dotjeran
dotjerano
dotjeranost
dotjerati
dotjerati se
dotjerivanje
dotjerivati
dotle
dotocima
dotok
dotoka
dotrajalost
dotrajavanje
doturanje
doušnik
dovde
doveli
doveo
dovesti
dovesti do
dovesti u red
dovesti u vezu
dovesti u zabludu
dovikivati
dovitljiv
dovitljivost
doviđenja
doviđenja!
dovod zraka
dovodi
dovodili
dovoditi
dovoditi u pitanje
dovoditi u zabludu
dovodna cijev
dovodni kanal
dovodni remen
dovoljan
dovoljno
dovoljno podrobno
dovoljno vremena
dovoljnost
dovođenje
dovođenje ured
dovratnik
dovršenje
dovršeno
dovršiti
Downov sindrom
doza
dozacija herbicida
dozapovjednik
dozimetrija
doziranje
dozirati
dozivati
doživjeli
doživjeti
doživljaj
doživljaja
doživljaji
doživljaju
doživljavao
doživljenje
doživotan
doživotna osobna zajamčena renta
doživotna renta
doživotni
doživotno osiguranje za slučaj smrti
doznačiti
doznaka
doznati
dozreti
dozrijevati
dozvati
dozvola
dozvola boravka
dozvola za građenje
dozvola za prijenos (robe)
dozvola za ribolov
dozvole
dozvoliti
dozvoliti sebi
dozvoljava
dozvoljavanje
dozvoljen
dozvoljena brz
dozvoljena doza
dozvoljena strujna opteretivost
dođavola
dođe do
drag
draga
dragan
dragana
drage
dragi
dragi kamen
drago
dragocjen
dragocjena
dragocjeno
dragocjenom
dragon
dragovoljno služenje
dragovoljnost
dragulj
dragulji
drahma
drama
dramatičan
dramatizaciju
dramatizirane
dramatizirati
drame
dramska grupa
dramski
dramski pisac
dramskim
dramsko
drangulije
draperija
drastičan
drastično
draž
dražba
dražestan
dražiti
drečav
drečavi ukrasi
drečeći
drek
dreknuti
dremljiv
dremljivac
drenažni sustav
drenirani uvjeti
Drenthe
Dresdenu
dresiran
drevan
drevne
drevnih
drevnog
drhtaj
drhtanje
drhtati
drhtati tonom
drhtav
drhtavica
drhtulja
driblati
driblati u nogometu
drijem
drijemajući
drijemanje
drijemati
drijemež
drljača
DRM (Digital Radio Mondiale)
drmanje
drmati
drndanje
drob
drobilica
drobiti
drobljen kamen
drobljenje
droga
drogerija
drolja
dromedar
dronjak
dronjci
drozd
drška
drska djevojka
drskost
drug
drug u igri
druga
druga etapa EMU
Druga konvencija iz Loméa
druga liga
drugačije
drugačiji
drugar
drugarica
drugarstvo
drugdje
druge
drugi
drugi glas
Drugi glasnici
drugi izborni krug
drugi način
drugi naziv
drugi oblik
drugi otkos
drugi padež
drugi peptidi iz lumena GI trakta
drugi plan
drugi po činu
drugi pomoćni trener
drugi sudac
Drugi svjetski rat
drugih
drugim
drugim riječima
drugima
drugo
drugo prebivalište
drugo stanje
drugog
drugog svjetskog rata
drugoj
drugom
drugorazredan
drugorazredno putovanje
drugostepen
drugostepeni
drugotnost
drugovati
drugu
drukčije
drukčiji
drum
društava
društva
društva kćeri i podružnice
društven
društvena
društvena analiza
društvena igra
društvena integracija
društvena kategorija zvanja
društvena klasa
društvena nejednakost
društvena norma
društvena pokretljivost
društvena prilagodba
društvena promjena
društvena reakcija
društvena rehabilitacija
društvena restrukturacija
društvena uloga
društvene promjene
društvene zajednice
društvene znanosti
društveni
društveni kapital
društveni ološ
društveni pokazatelj
društveni položaj
društveni problem
društveni razvoj
društveni red
društveni sukob
društveni život
društvenim
društveno
društveno blagostanje
društveno-gospodarski
društveno-gospodarski uvjeti
društveno-kulturni objekt
društveno stanje
društveno sudjelovanje
društveno ustrojstvo
društvenog
društvenost
društvo
društvo (trgovačko)
društvo-grupa
društvo kći
društvo-majka
društvo matica
društvo na koje se primjenjuje trgovačko pravo
društvo s ograničenom odgovornošću
društvo ustanovljeno u skladu
društvo ustanovljeno u skladu s
društvom
društvu
družba
družba zločinaca
druženje
druževan
druževnost
družimo se
družina
družiti se
drven
drvena
drvena građa
drvena koliba Navajo Indijanaca
drvena masa
drvena oplata
drvena vata
drvena vlakna
drveni čep
drveni klin
drveni malj
drveni ugljen
drveni ukras
drvenih
drvenim
drvenom
drvenu
drvna
drvna industrija
Drvna sirovina
drvne ploče
drvni ostatak
drvni otpaci
drvni proizvod
drvo
drvo za gradnju
drvo za ogrjev
drvodjelac
drvodjelja
drvored
drvorez
drvorezac
drvosječa
držač
držač jezgre
držač mreže
držač papira
držač razmaka
držač za ispunu
držač za podešavanje
držač za promjenu veličine
drzak
držala
držalac
držalo
držalo za pero
držan
držanje
držanje glave
držanje tijela
držati
držati čas
držati govor
držati pravac
držati pred
držati pričuvu
držati pritisnuto
držati rekord
držati se
držati za
Država
država članica
država članica dužnik
država-nacija
države
države članice Europske unije
države članice Zajednice
državljani
državljani druge stranke
državljani država članica
državljani Europske unije
državljani spomenutih država
državljanin
državljanin Zajednice
državljanin/državljanka
državljanin/državljanka Zajednice
državljanstva
državljanstvo
državljanstvo pravnih osoba
državna banka
državna blagajna
državna dob umirovljenja
državna granica
državna himna
državna mirovina
državna organizacija
državna pomoć
državna pomorska zastava
državna potpora
državna provedbena mjera
državna regulacija
državna riznica
državna služba
državna statistika
državna šuma
državna tajna
državna tijela
državna trgovina
državna uprava
državna vrijednosnica s fiksnom kamatnom stopom
državna zastava
državna zdravstvena služba
državne
državne funkcije
državne matice
državne vrijednosnice
državne zalihe
državni
državni činovnik
državni dug
državni etalon
državni monopol
državni parlament
državni poglavar
državni porez
državni praznik
državni premjer
državni proračun
državni prvak
državni službenik
državni suverenitet
državni udar
Državni ured za reviziju
državnici
državnik
državno
državno mirovinsko osiguranje
državno nasilje
državno poljoprivredno gospodarstvo
državno-pravno nasljeđe
državno prvenstvo
državno školstvo
državno ustrojstvo
državno zemljište
državnom
državnost
drže
drže do
drži
držite
drznuti se
dual
Dualizam
dualnost
Dubai
dubina
dubina glasa
dubine
dubinska lopta
dubinski
dubinsko skakanje
dubinskog
dubioza
dubiti
dubiti okno
dubler
dublirati
dublje
dublji smisao
dubljoj
dubok
duboka
duboka čaša
duboka posjekotina
duboki klanac
duboki tanjur
duboko
duboko dirnuti
duboko smrznuti proizvod
duboko u polje
duboko zamrzavanje
dubokog
dubokoj
duborez
duborezac
DUBROVAčKA REPUBLIKA
Dubrovnik
Dubrovnika
dućan
dud
duda
duet
dug
dug pokrivač
dug život
duga
duga čarapa
duga pozicija
duga relacija
duga šetnja u prirodi
dugačak
dugačka uska zastava
dugačke
dugačko uže
duge
duge čarape
duge hlače
dugi
dugi korak
dugi rok
dugih nogu
dugim
dugme
dugme za podešavanje
dugo
dugo održala
dugo putovanje
dugog
dugog trajanja
dugoročan
dugoročna pozicija
dugoročna procjena mogućnosti
dugoročne
dugoročne promjene
dugoročni kredit
dugoročni krediti
dugoročni neonatalni ishod
dugoročnih
dugoročno financiranje
dugoročno predviđanje
dugoročnu
dugotrajan
dugotrajna nezaposlenost
dugotrajnu
dugouh
dugovanje
dugovati
dugovi
dugovječnost
duguje
duguju
duguljast
duh
duh primjedba
duha
duhalica
duhan
duhana
duhankesa
duhanska industrija
duhanske
duhanske prerađevine
duhanskih
duhati
duhov primjedba
duhovan
duhovi
duhovit
duhovita primjedba
duhoviti odgovor
duhovitost
duhovna glazba
duhovna kultura Hrvata
duhovna moć
duhovne
duhovni
duhovni vođa
duhovno
duhovno lice
duhovno ustrojstvo
duhovnom
duhovnost
duhu
Duklja
duktilni
duktilnim materijalima
dulje
dulji
duljina
duljina mreže
duljina putovanja
duljina radnoga staža
duljina studija
duljina zakupa
duljine
dunja
dupin
dupini
dupla lopta
Duplex termodifuzijski postupci
dupli
dupliciranje
duplicirati
duplikat
duplikat potvrde o prometu robe EUR.1
durenje
duša
duše
dušek
duševna poremećenost
duševna smetnja
duševna vedrina
duševni
duševni poremećaj
duševno stanje
duševno zaostao
dušični
dušični oksid
dušik
dušik (II) oksid
Dušikov
dušikov oksid
dušnik
dušnikov
duž
dužan
dužda
duže
duže od godinu dana
duže TV reklame
duži
dužica
dužica (oka)
dužina
dužina klipa
dužina-masa
dužina oko 200m
dužina riječi
dužina stabljike
dužina u jard
dužine
dužini
dužnik
dužnosnik
dužnost
dužnosti
dužnosti državnih službenika
dva
dvadeset
dvadeset funti
dvadeset jardi
dvadeseti
dvadeseti dio
dvadesetog
dvaju
dvanaest
dvanaest komada
dvanaesti
dvanaestopalačno crijevo
dvanaestoro
dvanajstorice
dvaput
dvaput pritisnuti
dvije
dvije stotine
dvije tačke
dvije trećine
dvije trofičke razine
dviju
dvjestogodišnji
dvjestogodišnjica
dvoadresni
dvoadresni priključak
dvobazičan
dvoboj
dvobojni
dvobojnica
dvobrzinski
dvočlan
dvodijelni
dvodimenzionalna
dvodimenzionalni
dvodnevni izlet
dvodomni sustav
dvofazni
dvofotonski
dvofrekventnost
dvogled
dvogodišnji
dvojba
dvojben
dvoje
dvojezičan
dvojezični
dvojezičnost
dvojina
dvojne zvijezde
dvojni
dvojni blok
dvojnik
dvojno državljanstvo
dvojnost
dvokanalno
dvokatni
dvokatni autobus
dvokolica
dvokolice
dvokonusni
dvokoračni
dvokraka poluga
dvokraki
dvokrilac
dvokut
dvoličan
dvoličnost
dvolučna cijev
dvometalan
dvomodni
dvomotorni
dvonačinski
dvonitni
dvonožac
dvonožni
dvonukleonska apsorpcija
dvoosni
dvoosovinski
dvopek
dvoperiodični
dvopetinski
dvopjev
dvopolarni
dvopolni
dvopoložajni
dvor
dvorac
dvoraca
dvorana
dvorana za vježbanje s utezima
dvorane
dvorani
dvoranin
dvoranska odbojka
dvorca
dvorcem
dvorci
dvorcima
dvorcu
dvoredan
dvoredni
dvorenje
dvorezonantan
dvorište
dvorištem
dvorištu
dvoriti
dvorom
dvorova
dvorska kapela
dvorska luda
dvorskog
dvoručni uteg
dvosekcioni
dvosjed
dvosmislen
dvosmislenost
dvosmjerna
dvosmjerna strelica
dvosmjerni
dvosmjerni dildo
dvosmjerni tiristor
Dvosmjerno
dvostih
dvostran
dvostrana kumulacija
dvostrana osnova
dvostrana pitanja
dvostrana pomoć
dvostrana suradnja
dvostranački sustav
dvostrani
dvostrani odnosi
dvostrani promet
dvostrani sporazum
dvostrani ugovor
dvostrano
dvostruk
dvostruka kontrola
dvostruka penetracija
dvostruka pogreška
dvostruka riječ
dvostruki
dvostruki blok
dvostruki dodir
dvostruki film
dvostruki klik
dvostruki prored
dvostruko
dvostruko hranjeni
dvostruko igranje istog igrača
dvostruko oporezivanje
dvostrukog
dvostupanjski
dvotaktni
dvotaktni motor
dvotočka
dvovalentnost
dvožični
dvožilni
dvoznačan
dvoznačni
dvoznačno
dvoznačnost
dynaset
DZ-profil
džak
džamija
džamiju
dželat
džemper
džemper sa savijenim okruglim ovratnikom
džentlmen
džep
džep-okruženo područje
džepar
džeparac
džepić za sat
džepna lampa
džepna svjetiljka
džepna vagina
džepni
džepni biljar
džepni nožić
džepni rupčić
džepni sat
džepno računalo
džepu
džez
Džezva
Džibuti
džin
džin (rakija)
džinovski
džokej
džukela
džumbus
džungla