cijevni bunar

Custom Search

bored wellTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. cijev - barrel, bulb, duct, pipe, reed, spool, tap, tube
  2. cijev peći - tunnel
  3. cijev s dvije rešetke - unidyne
  4. cijev s lećom - turret
  5. cijev za ispuhivanje - blow pipe, blowpipe
  6. cijevi - pipes, piping, tubing

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: