burzovno posredništvo

Custom Search

brokerageTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. buržoazija - bourgeoisie
  2. burzovna kotacija - stock-exchange listing
  3. burzovna transakcija - stock-exchange transaction
  4. burzovni mešetar - stockbroker
  5. burzovni posrednik - broker
  6. burzovno posredništvo - brokerage

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: