brtviti

Custom Search

tightenTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. brtvilo - gasket
  2. brtviti - tighten

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: