bojazan

Custom Search

misgivinTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. bojazan - misgivin
  2. bojažljiv - timid

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: