bodovanje

Custom Search

scoringTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. bodova - points
  2. bodovanja - scoring
  3. bodovanje - scoring
  4. bodove - points, score
  5. bodovni sustav - scoring systems

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: