bočni izgled

Custom Search

sideviewTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. bočna crta - side line
  2. bočna linija - side line, sideline
  3. bočna prikolica - sidecar
  4. bočna stabilnost - lateral buckling stability
  5. bočne bušotine - re-entry wells
  6. bočni - flanking, lateral, side, sideward, sidewise

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: