bivše socijalističke zemlje

Custom Search

former socialist countriesTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. bivša - former
  2. bivša Demokratska Republika Njemačka - former GDR
  3. bivša Jugoslavija - former Yugoslavia
  4. bivše - former
  5. bivše socijalističke zemlje - former socialist countries
  6. bivši - former, old, past, sometime

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: