biotički uvjeti

Custom Search

biotic conditionsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. biotički čimbenici - biological factors
  2. biotički uvjeti - biotic conditions

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: