baroskop

Custom Search

baroscopeTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. baroskop - baroscope
  2. barostat - barostat

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: