balada

Custom Search

balladTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. balada - ballad
  2. balade - ballads

Enter CommentPrevously posted comments:

hiji, (06.06.2012)
nije nista dobro napisano

, (14.11.2010)

ajla, (08.12.2009)
kakva vrsta balade postoji

Amir Sabanovic, (03.06.2009)
Šta je balada?


Balada (en: Ballad) je vrsta stiha, cesto u vidu price i popracena muzikom. balade se cesto nalaze u engleskoj i irskoj narodnoj peziji, i dosta su slicne epskim spjevovima koji se nalaze medju narodima zapadnoga balkana. sa britanskih otoka balade su se prosirile sirom evrope, a kasnije i u engleske kolonije sjeverne amerike, australije i sjeverne afrike. u dvadesetome vijeku rijec balada je poprimila novo znacenje i predstavlja laganu popularnu ljubavnu pjesmu.

pekica, (26.11.2008)
sta je balada?

drasko, (14.11.2008)
Što je balada ? Zanima me definicija tog pojma. Hvala

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: