azimut

Custom Search

azimuth, bearingTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. azimut - azimuth, bearing
  2. azimut-elevacija - azel
  3. azimutni - azimuthal
  4. azimutski ugao - bearing angle

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: