Plovni objekt

Custom Search

ShipTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. plovna - navigable
  2. plovni dio rij - fairway, waterway
  3. Plovni objekt - Ship
  4. plovni put - waterway
  5. plovnih objekata - vessels
  6. plovno - sailing

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: