Egipat

Custom Search

EgyptTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. Egipat - Egypt
  2. egipatska smokva - sycamore
  3. egipatski - Egyptian

Enter CommentPrevously posted comments:

Maida, (03.06.2008)
Arapska Republika Egipat je država u sjeveroistočnom dijelu Afrike. Manji dio egipatskog teritorija, Sinajsko poluostrvo, nalazi se na području Azije. Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, a na istoku sa Izraelom i Gazom. Egipat se prostire uglavnom uz deltu rijeke Nil, zauzimajući istovremeno i velike površine Libijske pustinje na zapadu i jugu, te Arapske pustinje na istoku. Ubraja se u države Mašreka, a svjetski je poznat po svojoj drevnoj kulturi i civilizaciji, iza koje su ostale brojne, dobro očuvane piramide.

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: