šef stanice

Custom Search

station master, station-masterTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. šef delegacije - head of delegation
  2. šef policije - marshal
  3. šef stanice - station master, station-master

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: